Ještě ke komunální dani a rušení poplatků

V minulém čísle Odrazu byla mnou a místostarostou Jandíkem otevřena diskuse ke zrušení místních poplatků a zvýšení daně z nemovitostí. Nebudu opakovat své argumenty z minulého článku, ale stručně shrnu, že jsem navrhl, abychom do budoucna zrušili většinu místních poplatků (za odpad, za psy a za ubytovací kapacity) a náklady s tímto spojené zahrnuli do jedné jediné platby, říkejme jí komunální daň. Jednalo by se konkrétně o ztrojnásobení daně z nemovitosti. S tímto kolega Jandík striktně nesouhlasí.

Vaše podněty

Předně chci moc poděkovat všem, kteří mi k tomuto nápadu napsali své názory. Většina z nich byla velmi podnětná. Spousta z vás, ale i někteří kolegové ze zastupitelstva, s tímto návrhem souhlasí, ale nezahrnuli by do nového systému poplatek za psy. Rozumím argumentům, že se jedná v první řadě o regulační poplatek, který brání tomu, aby v Roztokách bylo více psů, než je zdrávo.

V současnosti je v Roztokách evidováno téměř 900 psů. Ti samozřejmě vyvolávají i náklady na straně města (sáčky na exkrementy, úklid, dohled městské policie), které jdou jednoznačně za jejich majiteli. To jsou argumenty, které slyším, a proto se domnívám, že je zcela na místě diskuse o tom, zda poplatky za psy ponechat v současném modelu. Druhým a možná ještě zásadnějším problémem, na který jste mě upozornili, je skutečnost, že by se nový model mohl negativně dotknout roztockých seniorů. Je zřejmé, že by se náklady zvýšili těm seniorům, kteří bydlí byť v menších domcích, protože by se jim zvýšila daň z nemovitosti a na zrušení poplatků by moc nevydělali, neboť jsou mnozí od jejich placení osvobozeni. Tímto aspektem se určitě budeme zabývat. Nejenom proto, že tento návrh vzbudil poměrně velký zájem, a to pozitivní i negativní, začínám být přesvědčen o tom, že bychom o tomto novém modelu, který by se dotkl každého z nás, mohli rozhodnout v místním referendu. Je to přesně otázka, která by si zasloužila vyjádření každého z roztockých občanů. Referendum s sebou samozřejmě nese nemalé náklady na jeho uspořádání, proto by bylo vhodné, abychom ho spojili s nějakými volbami. Nejbližší volby, které nás čekají, budou patrně až volby do Evropského parlamentu nebo do Poslanecké sněmovny na jaře roku 2014. V tom ovšem nevidím zásadní problém, alespoň bychom měli dostatek času celou problematiku detailně prodiskutovat. Nevýhodou by bylo, že by nový model mohl platit až od roku 2015.

Místní ODS se mýlí

Nemohu ovšem nereagovat na text kolegy Jandíka z minulého čísla Odrazu. Opomenu jeho nepřesné vyjadřování (nejedná se o správní, nýbrž místní poplatky) a od ideologického nádechu jeho článku. Domnívám se, že bychom se měli bavit o konkrétních výhodách a nevýhodách, nikoliv o ideologických východiscích. Zároveň odmítám, že by se mělo jednat, slovy kolegy Jandíka, o „socialistické zvyšování daní“, ba naopak, jedná se o rozumný kompromis.

V článku kolegy Jandíka jako jeden z mála faktických argumentů padá to, že by měla být celkově vybraná částka vyšší, než v současném systému. To ovšem není zcela přesná informace. Proto musím uvést několik čísel. V roce 2012 se za uvažované tři poplatky vybralo celkem 3,6 milionu Kč, na dani z nemovitosti 2,7 milionu Kč, tedy dohromady byly příjmy města za tyto poplatky a daň 6,3 milionu Kč. Abychom ovšem tato čísla mohli porovnávat s navrhovaným modelem, musíme započítat i to, co se díky neplatičům nepodařilo vybrat. Nový model by totiž tento problém vyřešil, protože by svou konstrukcí eliminoval problém neplatičů. Na poplatcích se mělo v roce 2012, kdyby všichni zaplatili tak, jak měli, vybrat o 900 tisíc Kč více. Příjem ze stávajícího modelu by tedy měl být ve výši 7,2 milionu Kč.

Nový model by také odstranil problém s těmi, kteří nemají v Roztokách trvale hlášené bydliště a jsou jakýmisi černými pasažéry. I tuto částku by bylo zapotřebí připočítat, ale od toho upustím, protože počet nehlášených obyvatel se jen stěží odhaduje. Navíc je potřeba si uvědomit, že náklady na svoz odpadů jsou vyšší, než je příjem města z poplatků za odpad. Novela zákona nově umožňuje, aby se tento poplatek zvýšil, a tím více odpovídal skutečným nákladům. Je tedy možné, že zastupitelstvo brzo rozhodne o zvýšení tohoto poplatku. Kdyby se tak stalo, příjem ze stávajícího systému by měl dosahovat 9 milionů Kč. Mnou navrhovaný model trojnásobného zvýšení daně z nemovitosti a zrušení poplatků by pro město znamenal příjem ve výši 8,1 milionu Kč. Jedná se tedy o rozumný kompromis. Obávám se, aby výsledkem politicky neobratného jednání místní ODS nebylo naopak dosaženo výrazně vyššího zdanění místních občanů.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.