Ještě není rozhodnuto!

V lednovém čísle Odrazu (Informace z radnice - „Podruhé málem do půlnoci") se místostarosta J. Huk dopustil nepřesnosti, když napsal, že v případě obytného komplexu Nádražní již investor získal územní rozhodnutí.

Považuji za nutné tuto věc uvést na pravou míru, neboť toto konstatování zatím neodpovídá skutečnosti, i když vývoj věci k tomu možná směřuje.

Na základě odvolání, které podalo město Roztoky, občanské sdružení Broukus dollus a obč. sdružení Architektura a krajina, zrušil Krajský úřad Středočeského kraje dne 12. 8. 2014 Rozhodnutí stavebního úřadu Roztoky ze dne 23. 11. 2013, kterým byl vydán souhlas s umístěním stavby „Obytný soubor Roztoky“, a vrátil věc k novému projednání. Proti tomuto rozhodnutí KÚ, které čítá 31 stran právního textu, nebylo možné odvolání.

Stavební úřad proto vyzval investora, aby ve lhůtě do konce června 2015 napravil nedostatky v podané žádosti i projektové dokumentaci a znovu ji předložil SÚ.

Je tedy předčasné hovořit o tom, že investor územní rozhodnutí k dispozici. Zatím ho nemá.

Druhá věc je taková, že odvolací orgán odmítl většinu věcných námitek odvolatelů a shledal spíše pochybení formálního rázu, což vedlo J. Huka zřejmě k úvaze, že vydání nového územního rozhodnutí nic zásadního nestojí v cestě. K tomu upřesňuji, že odvolání města (schválené usnesením Rady města) formulovalo své námitky v celkem 15 bodech, z nichž uvádím např.:

není stanovena maximální výška jednotlivých staveb a nevyhovuje jejich vzájemný odstup,

navrhované řešení dopravního napojení je nevyhovující, stejně jako umístění parkovacích míst;

nevyhovující je i řešení likvidace dešťových vod a zajištění požární bezpečnosti bytového souboru.

Rovněž odvolání upozorňovalo na negativní vliv stavby na životní prostředí (emise), na nedostatečnou kapacitu mateřské školky (1 třída), i to, že předchozí námitky obce nebyly dostatečně vypořádány.

Je třeba uvést na pravou míru i tvrzení, že „minulé zastupitelstvo mělo na stole kompromisní variantu zástavby, v níž investor řadu požadavků města akceptoval, jenže zastupitelé tento návrh neschválili, a vedení města tak má nyní proti investorovi hodně nelehkou úlohu“.

K tomu chci uvést, že projekt Nádražní se vyvíjel řadu let. Na začátku volebního období 2010-14 byl na stole návrh, který byl pro město velmi nevýhodný. Začalo se o něm intenzivně jednat a skutečně bylo dosaženo mnohých ústupků investora, které se promítly do podstatných úprav projektu. Tento již upravený projekt investor předložil stavebnímu úřadu k územnímu rozhodnutí, takže podprahová hrozba, že bychom se vraceli k předchozím variantám, nehrozí. Projekt je třeba dle názoru odvolacího orgánu doplnit a upřesnit, nikoli zpracovat zcela nový - a to v pozitivním i negativním slova smyslu. 

To, že ani tento opravený projekt nakonec v ZM nezískal podporu, bylo způsobeno jeho formálními i věcnými chybami, ale i - nutno přiznat - nejednotným přístupem jednotlivých volebních subjektů v zastupitelstvu nejen k věci samé, ale i k navazujícím transakcím - jako byly majetkové (event. finační) vypořádání za stavbu mateřské školy, otázka divadélka Kvítko apod. K oběma těmto věcem měla třeba ODS zcela odlišný (a vyhraněný) názor než zbytek koalice.

Jak to bude tedy s povolením stavby, se ukáže zhruba v polovině letošního roku. Že si je investor jist výsledkem, dokládá zahájená demolice starých objektů, která není zadarmo.

Rozhodnuto ale zatím není.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.