K chystané výstavbě na Dubečnici

Jako občanka Roztok se chci vyjádřit ke stavebním aktivitám společnosti Ekospol ve městě, kde žiji více než 40 let. Jedná se o bytovou výstavbu na několikahektarovém pozemku pod názvem Dubečnice, na místě, kde se dnes rozprostírá pole, v blízkosti zastávky U rybníčku až k obchodnímu centru Tesco a směrem nahoru až k ulici Legií a Nad Vinicemi. V našem místním časopise Odraz se roztočtí občané dozvídají o tomto záměru s netajenými obavami o budoucí osud města a jeho obyvatel, vystavených již po několik let zájmům stavebních firem.

Všichni se shodujeme na jednom závěru, a sice že zde obytná výstavba dostoupila právě v této době maximálního vrcholu a další výstavba je pro naše město již neúnosná. Například firma Bláha v současné době svoji výstavbu Na Panenské II. z jistých důvodů přerušila.

Zástavba tak velkého pozemku o mnoha hektarech, kterým Dubečnice bezesporu je, by byla pro město nepředstavitelnou zátěží z hlediska kapacity pitné vody, čističky odpadních vod, sociální vybavenosti: školek, škol, pošty, lékařské péče, dopravy atd.

Za největší problém považujeme již nynější vytíženost autobusové dopravy, která je kvůli současnému nárůstu nových obyvatel na horní hranici únosnosti. Kdo nastupuje do autobusu na náměstí v době špiček, ale i během dne, tak těžko najde místo k sezení, natož občan nastupující dole u nádraží. 

Obávám se, že i kdyby z důvodu zvýšeného počtu obyvatel došlo k navýšení autobusových spojů, bude to opět znamenat jen nárůst exhalací ve stávající obytné výstavbě. Také kapacita parkoviště pro auta (zhruba 70 parkovacích míst) na vlakovém nádraží v dolních Roztokách je vyčerpána a denně jsme svědky problémů se zaparkováním aut přijíždějících později v dopoledních hodinách.

Na tomto místě bych ráda zdůraznila problém s naprosto nevyhovujícím hlavním průtahem města (silnice druhé třídy č. 242) ulicí Lidickou, jejíž oprava je sice plánována, ale tím se její stávající kapacita o mnoho nezvýší. Tato ulice, vedená právě hustou obytnou zástavbou, je v době špiček ráno a večer maximálně vytížena. Projíždějí tudy pochopitelně i obyvatelé z přilehlých obcí: Velkých Přílep, Turska, Horoměřic, Černého Vola, Statenic, Okoře atd. Okružní komunikace města se zde bohužel nedá nikdy vybudovat, neboť tu není na ni místo.

Developer by se měl vžít do prekérní a nepříjemné situace těch obyvatel z padesáti přilehlých domů, žijících v bezprostřední blízkosti této uvedené silnice, kteří vlastně bydlí jako u dálnice, a k tomu by přibyli plánovanou výstavbou Ekospolu další občané? Ani sám majitel Ekospolu by tam asi také nebydlel rád. Poznal by totiž osobně nikdy nekončící zápach benzinových exhalací, hluk projíždějících aut od rána do noci a také o víkendech. Roztoky jsou též zatíženy hlukem z provozu vlivem leteckého koridoru s častým přistáváním nebo startováním letadel na nedalekém letišti v Ruzyni.

Ráda bych podotkla, že výše uvedené firmy ještě zdaleka nedokončily svoje záměry. Např. firma Bláha na Panenské II. Dále firma Pohl má záměr stavět šest obytných domů v Nádražní ulici v dolních Roztokách. To povede opět k navýšení počtu aut projíždějících centrem města do obchodních center Albert, Tesco a Lidl v Horoměřicích. Jak se ale situace v obsazování nových objektů vyvíjí, tak lze spíš pozorovat dle inzerátů v časopise Odraz ochabující zájem o zdejší byty. Lidé je začínají buď prodávat, nebo pronajímat, aby byli schopni je vůbec splatit! 

Dozvěděli jsme se, že v případě nerealizace zamýšlené výstavby by firma požadovala od našeho města vysokou částku jako náhradu ušlého zisku. To je z hlediska našeho města neúnosné a nesplnitelné. Nemohu se ubránit pocitu, že záměr v budoucnu stavět v Roztokách je nanejvýš riskantní počin. Generální ředitel Ekospolu určitě sám nejlépe ví, jak rozsáhlá a nikým nekoordinovaná bytová výstavba kolem Prahy již po mnoho let probíhá a že musí zákonitě také někdy skončit. Developerské firmy, jako je Ekospol, by se měly do budoucna spíš zaměřit na výstavbu malometrážních bytů, po kterých je neustále sháňka, případně se konečně ujmout oprav stávajících rozpadajících se budov z éry socialismu jak pro využití k bydlení, tak i pro průmysl, aby se nemusely stavět neustále nové objekty nebo tisíce nových budov v Praze pro kanceláře k pronajmutí!

Ing. Hana Ryšánová, Roztoky

P. S. Dopis s tímto obsahem jsem zaslala PhDr. Evženu Korcovi, generálnímu řediteli společnosti Ekospol.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.