K územnímu plánu

Zaprvé to svědčí o tom, že celé zastupitelstvo si je plně vědomo, co způsobilo před více než dvaceti lety až nepochopitelné "rozmáchnutí se" tehdejšího zastupitelstva k tak mohutnému záboru zemědělské půdy v lokalitách Solníky, Na Panenské a Dubečnice. Jistě nelze upřít tehdejšímu vedení města ušlechtilé úmysly ve prospěch mladých roztockých spoluobčanů pro uspokojení jejich potřeb bydlení. Zastupitelé tímto snad vnímají i potíže, které tehdejší rozhodnutí přineslo, přináší a ještě bude přinášet.

Druhým důvodem je skutečnost, že není možné zabírat další a další zemědělské pozemky. Některé zdroje v loňském roce uváděly, že každý den přicházejí zemědělci v celé ČR v průměru o 6 ha půdy, jiné dokonce udávaly až 12 ha. Ať tak či tak, jsou to čísla alarmující. Zdá se, bohužel, že celkově ve společnosti není tento fakt jako alarmující přijímán. Nemění ho ani loňská neúroda způsobená tropickými teplotami a suchem, neboť stávající volný pohyb zboží v Evropě to spotřebitelům nedává pocítit. Naštěstí. Zatím. Takže každý zachráněný hektar zemědělské půdy může brzy mít i "cenu zlata".

V této souvislosti je potěšitelné i to, že pozemky jedné naší spoluobčanky, po řadu let ponechány zcela svému osudu, jsou v současné době - jistě za cenu vysokých finančních nákladů - zbavovány mohutného náletu, aby se na nich opět dalo hospodařit a sklízet.

Třetí důvod spatřuji v oblasti duchovní. Zemědělská půda v sousedství Roztok a Žalova, resp. Levého Hradce, byla s největší pravděpodobností obhospodařována už v době, která se váže k počátkům křesťanské levohradecké historie, a vydávala úrodu. Domnívám se, že je to i historicky prokázáno. A proto, s jakou úctou vzhlížíme k Levému Hradci, měli bychom i se stejnou úctou pohlížet na tuto půdu. Zdá se, že k tomu směřujeme.

Ing. Jan Beran
člen komise ŽP

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.