K výstavbě v Roztokách

V souvislosti s výstavbou domů Na Panenské dochází při letních bouřkách stále častěji k zaplavování hlavní komunikace, Lidické, skladů supermarketu Tesco i bezprostředního okolí čtyř nově postavených bytových domů. Za deset týdnů, od 19. 5. do 29. 7. 2014, šestkrát. Stavební firma zřejmě podcenila sílu možných přívalových dešťů, voda stékající z přilehlých vrchů si nachází svoji cestu a hloubí přírodní koryto v bezprostřední blízkosti nových bytových domů. „Protipovodňová“ opatření stavební firmy, provedená do posledního přívalového deště 29. 7. 2014, tj. zeď s propustí k Lidické, nemůže přinést v budoucnu nic jiného než pomalé podemílání svahu pod velmi vytíženou silnicí. Divoké přírodní koryto bylo v období od 15. 7. do 29. 7. 2014 „naoko“ upraveno (změlčeno) navezením zeminy a udusáno těžkou technikou. Poslední přívalový déšť 29. 7. 2014 odhalil marnost provedených opatření. Další přívalové deště jistě v budoucnu přijdou a mohou mít i větší intenzitu než ty letošní. Co se potom stane?

Voda je živel, se kterým má město Roztoky zkušenosti z nedávných let. Pokud správně nevyhodnotí nebezpečí přívalových dešťů v horní části Lidické a pozemky „naoko“ upravené od developera převezme, aniž by cokoli na stávajícím stavu změnilo, nedočká se ničeho dobrého. Kdo bude popsaný problém finančně řešit v budoucnu? Jaké má město záruky, že provedená protipovodňová opatření jsou dostatečná?

Stejný developer již několik let slibuje postavit novou školku Na Panenské, ale zatím s výstavbou nezačal. Přitom školka měla být postavena po dokončení tří bytových domů za benzínovou stanicí. Roztoky nepotřebují další bombastické projekty bez potřebné infrastruktury a „zelená“ developerům bez potřebného tlaku města na dokončení infrastruktury se již vymstila, třeba na „dokončených školkách“ Na Panenské či po výstavbě Ekospolu, a. s., v lokalitě U Křížku. A jsou i další „drobné“ problémy. Například chodec se „legálně“ k novým bytovým domům Na Panenské od nejbližší autobusové zastávky Roztoky, rozcestí Žalov či od supermarketu Tesco nedostane. Chybí přechod s retardérem, případně chodník vpravo od Lidické. Chodci, včetně matek s kočárky, jsou nuceni „nadivoko“ přebíhat hlavní komunikaci. A řada vozidel jedoucích po Lidické rozhodně povolenou rychlost nedodržuje. Copak se současné zastupitelstvo ani rada města z nedávné minulosti nepoučily?

Ing. Michaela Růžková, Ph.D.,

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.