Kardinál Dominik Duka na Levém Hradci

Letošní svatoludmilská pouť, která se konala v neděli 21. 9. 2014, byla ve znamení mimořádné návštěvy i nevšední události.

Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, který zde udělil svátost biřmování devíti biřmovancům z Roztok a okolních obcí. Tento obřad, jakési zasvěcení pro život ve víře udělovaný v dospělosti, se zde nekonal mnoho let a díky tomu bylo věkové složení biřmovanců velmi pestré. Byli mezi nimi i bývalý starosta Roztok Martin Štifter a také současný starosta Jan Jakob. Počet biřmovanců lecos vypovídá o stavu dnešní církve. Ve farní kronice se můžeme dočíst, že v roce 1905 biřmoval v Roztokách kardinál Lev Skrbenský z Hřiště 240 biřmovanců, což je množství z dnešního hlediska a v měřítku roztocké farnosti nemyslitelné. Přitom roztocká farnost patří mezi živá společenství, ale taková je realita...

Po deštivé sobotě se zázračně vyčasilo a pouť proběhla za překrásného letního počasí na louce před kostelem sv. Klimenta za velké účasti poutníků. Ve své zajímavé promluvě, která byla s souvislosti se vzpomínkou na zavraždění knížete sv. Václava i obhajobou demokracie, pražský arcibiskup ukázal, že není hodnostářem uvězněným ve „věži z kosti slonové“, ale dobře zná život, široké historické i politické souvislosti. Kriticky se vyjádřil i ke stavu našeho školství a k zanedbávání výuky náboženství, což několik přítomných pedagogů podnítilo k živé diskusi. Po poutní mši svaté následovala neformální debata farníků s panem kardinálem, která se ke spokojenosti zúčastněných nečekaně protáhla. Zajímavý byl ale i další doprovodný program, a to nejen pro děti. Byla to např. beseda s řádovými sestrami boromejkami o procesu svatořečení bývalé generální představené řádu (Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) Marii Vojtěše Hasmandové, která po vykonstruovaném procesu strávila celá padesátá léta v komunistickém vězení a zemřela v pověsti svatosti krátce před sametovou revolucí.

Pan kardinál Dominik Duka prostřednictvím svého sekretariátu srdečně poděkoval za vřelé přijetí na Levém Hradci, byl mile potěšen hojnou účastí věřících a krásně upraveným místem pro slavnostní mši sv.

K tomu dodávám, že duchovní správce roztocké farnosti P. Petr Bubeníček vyslovuje své velké díky jednotce dobrovolných hasičů a pracovníkům Technických služeb, kteří se zasloužili o perfektní přípravu levohradecké akropole na tuto událost.

text a foto
Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.