Kde je vůle, tam je cesta

Pánové Boloňský a Kaderka v minulých vydáních časopisu ODRAZ nabídli svůj názor k akci členů místního sdružení ODS a k mnou nadnesené koncepci odpadového hospodářství. Rád bych toto téma posunul směrem ke konkrétní alternativě k současnému modelu fungování svozu a třídění směsného komunálního odpadu.

Komunální odpad
Komunální odpad | ilustrační foto

Jak jsem již psal v svém předchozím článku, obchodování s odpadem je dobrý byznys. Dokazuje to i současné intenzivní rojení význačných hráčů na českém trhu, skupin Penta, PPF a ED Industries, kolem prodeje české pobočky společnosti AVE CZ. Odpad bude do budoucna velmi lukrativní komoditou, protože bude neustále produkován a jako zdroj dalších peněz, bude ve své podstatě velmi stabilním a dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Jednak slouží jako zdroj druhotných surovin pro další výrobu, jednak jako potenciální zdroj energie.

V současné době se v České republice využívá k výrobě energie cca 11% odpadu, celkem 55% končí na skládkách a zbytek se recykluje. Cílem vlády je do roku 2020 recyklovat více než 50% komunálního odpadu, což potvrzuje ve svém příspěvku i kolega Boloňský, zbytek využít pro výrobu energie a na skládky již prakticky nic neukládat. Bohužel, v současné době chybí k této koncepci potřebná infrastruktura výrobců energie a zpracovatelů tříděného odpadu. Problém s umístněním spalovny v rámci našeho regionu byl již dostatečně popsán, nicméně neopomněl bych zmínit existenci spalovny nebezpečného odpadu v blízkých Kralupech, kterou je stále možné rozšířit či konvertovat na jiný typ. Na druhou stranu, co plánuje centrální vláda je věc jedna, jak si se situací poradí trh je věc druhá. Energie je dobrá komodita s rostoucími výnosy, pokud ji bude možné získat spalováním odpadu či metanu vzniklého kvašením bioodpadu, najde se určitě řada podnikatelských subjektů a obcí, kteří tímto směrem budou investovat.

Trend do budoucna je zřejmý, a pokud i my v Roztokách se zaměříme na odpadovou koncepci motivující a podněcující k významnějšímu třídění, je jisté, že budeme kráčet správným směrem. To, že se nejedná jen o plané fantazie, dokazují obdobné projekty v dalších městech ČR. Například v Aši umožnila radnice občanům kromě třídění do plastových kontejnerů takzvané pytlové třídění a za vytříděné pytle, které svozová firma sváží od domů a bytů, občanům dokonce platí. Pytle jsou opatřeny čárovými kódy, které radnice přidělí každému zájemci. Podle počtu vytříděného odpadu pak poskytují občanům slevy z poplatku za svoz komunálního odpadu. Adresnost odpadu zvyšuje i kvalitu jeho třídění, jelikož do pytlů označených čárovým kódem si málokdo dovolí dát jiný, než určený odpad. Takový odpad má přirozeně mnohem vyšší prodejní hodnotu.

Podobnou disciplínou je soutěž o nejlepšího třídiče, kterou například zavedli v Novém Boru. Každý účastník pytlového svozu může na webových stránkách radnice on-line sledovat, kolik již vytřídil a jak si vede v porovnání se sousedy. Jednou za rok radnice stav vyhodnotí a předá nejlepším třídičům cenu. Obliba zvoleného systému stoupá a dnes je v systému zapojena již přibližně ¼ obyvatel města. Vzhledem k faktu, že mezi donáškovou vzdáleností do kontejneru a mírou třídění existuje přímá závislost, je pytlový sběr přímo z domácností jasným krokem k větší výtěžnosti tříděného odpadu z celkového objemu směsného komunálního odpadu vytvořeného na území obce.

Ve výše zmíněných obcích měli odvahu a vůli změnit zavedené pořádky a jejich snaha přináší ovoce. Přeji i nám, abychom měli obdobné odhodlání. Kde je vůle, tam je i cesta.

Tomáš Pařízek
člen Rady Města za ODS

Kam dál

Vzdušné zámky roztocké | Stanislav Boloňský
Odpady na modro | Tomáš Pařízek
Nakládání s odpady | Radan Kaderka
O odpadech trochu jinak | Stanislav Boloňský
Chaos jako program | Olga Vavřínová

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

A je to tady!! soutěž o

A je to tady!! soutěž o nejlepšího třídiče, hned se zapojuji.
Ale vážně. Vaše návrhy ohledně problematiky odpadů v Roztokách mi přijdou výborné, teď už je jen realizovat. J.Novotná

Napsal uživatel Jitka Novotná (bez ověření) dne 11.3.2013.

Přesně! Konečně už to starostovi snad dojde. Raději zvyšte počet míst s tříděným odpadem, ať jsou dostupnější a přidejte Technickým službám pracovníky. To bude mít daleko větší smysl. A než zvyšování poplatků víc lidem vysvětlujte proč odpad třídit, že to nemá jen ekologický smysl, ale i ekonomický. Dobrá je myšlenka, aby vybrané poplatky za komunální odpad byly účelově v rozpočtu zase vráceny do úklidu města, nákladů na Technické služby atp. a ne obecně rozpuštěny v příjmové stránce rozpočtu. Ať si starosta na své hrnečky se znakem města a vystřihovací Betlémy sežene peníze jinde, z rozpočtu města je potřeba platit důležitější věci. Navrhuji vyhlásit soutěž o největšího třídiče odpadu. Motivací bude hlavní cena, a to odznáček "jsem z Roztok", který výherci osobně připne na hruď starosta a na čelo mu může k tomu nalepit samolepku se znakem města.

Trideni odpadu...meje se pan Pařízek?

Pan Pařízek má manželku učitelku na ZŠ Roztoky. Hlavně jí a jejím kolegyním patří dík za motivaci v třídění odpadu. Děti učí rodiče a dnes téměř každý třídí.... Ne kvůli tomu jestli je cena za svoz odpadu 550 nebo 570 za rok, ale proto, že všichni vědí proč třídí.
Snad to jednou sebevědomá grupa ODS mladíků pochopí. :) Čest učitelům a učitelkám!
Jan

Meje, sláva, meje se:-)

Zeptal jsem se mé paní, protože jsem si nebyl jist, ale prý se meju.Sláva! To víte, učitelé to vědí lépe, než my mladíci z ODS :-). S tím mladíkem, to jste mě potěšil. A Vy jste kterej, jestli se smím zeptat? Zase všechny Jany z obce neznám....

nápad na pytlové třídění odpadu vítám

Jsme velká rodina a i díky tomu vyprodukujeme dost velké množství plastových odpadků. Snažím se poctivě třídit. Pokud se zrovna nezastavím asi u dvou míst s tříděným odpadem, kde je větší otvor, tak jeden odpadek po druhém a protahuji ho úzkým hrdlem kontejneru a nadávám u toho a říkám si, že tohle mě tedy fakt nebaví :-( Nepopírám, že Roztoky jsou v poměru k jiným městům velmi dobře vybavené kontejnery i možností sběrného dvora. I tak bych ale byla ochotná si pytle na plasty koupit za nějaký mírný poplatek s tím, že by to někdo odvezl jako běžný odpad v určený den v týdnu. Ale jak píše pan Pařízek, předpokládám, že za dobře vytříděný odpad by spíš měl někdo zaplatit mně, nebo si to aspoň odvézt zadarmo. Když si srovnám množství komunálního odpadu, tak nám stačí jedna menší (120l) popelnice bez problémů na celý týden, třídím i papír a bio (nápojové kartony nekupuji). Plastového odpadu je určitě minimálně stejně tolik, jako normálního odpadu, spíš i víc. Sice je to lehčí a do kontejneru to nemám zas tak daleko, ale považovala bych za motivující mít doma buď další popelnici na plasty nebo pytel (např. se zmiňovaným čárovým kodem). Když se podařilo rozjet odvoz bio odpadu, tak bych řekla, že by mělo být průchozí i tohle.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.