Kdo je Mirko Janeček

Roztocký občan Mirko Janeček se narodil právě před devadesáti lety 21. ledna 1927 v Bratislavě. Rodina se po třech letech stěhuje do Pardubic. Zde je již jako sedmnáctiletý student reálného gymnázia naverbován spolu s dalšími mladými muži na nucené práce do Technische Nothilfe (jednalo se o oddíly Technických nouzových sborů, původně v Německu určených k boji proti přírodním katastrofám). V roce 1944 je oddíl převelen do Roztok. Studenti jsou umístěni do ubytovny zřízené v bývalé restauraci u nádraží. Cílem jejich nasazení je stavba bunkrů v Tichém údolí. Koncem dubna 1945 se Mirko aktivně zapojí do pomoci vězňům z "transportu smrti". A v Roztokách ho také zastihne konec války. Vrací se do Pardubic a po maturitě v roce 1946 začne studovat v Praze Vysokou školu zemědělského a lesnického inženýrství při ČVUT.

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 21. 9. 2014. Zleva: Mirko Janeček, paní Jana Janečková, kardinál Dominik Duka, starosta Jan Jakob.

V únoru 1948 se účastní studentského pochodu k prezidentu Benešovi. V Nerudově ulici proti studentům brutálně zakročí Státní bezpečnost a zabrání studentské delegaci, aby se dostala k dr. Benešovi a předala požadavek neustupovat nátlaku komunistů. Je za to ze školy vyloučen. V březnu vystoupí v Pardubicích na shromáždění 4000 studentů. Je zatčen. Po propuštění v červnu téhož roku emigruje přes "Klatovskou cestu" u Železné Rudy do Německa.

V utečeneckém táboře v Ludwigsburgu vede smíšený skautský oddíl. Odtud odchází do švédské Uppsaly a je přijat na Královskou zemědělskou kolej. Ve studiích pokračuje od roku 1951 v Kanadě, kde také úspěšně studium po pěti letech dokončuje. Pracuje v oboru, od roku 1961 nastupuje do služeb federálního ministerstva pro imigraci, kde působí až do svého odchodu do důchodu v roce 1988. V Kanadě se také v roce 1962 žení s operní pěvkyní slovenského původu Helen Hajnikovou. Po 31 letech se manželství uzavírá smrtí milované ženy.

Během exilu v Kanadě udržuje písemné kontakty s českými přáteli, po roce 1989 je navštěvuje osobně.

Často jezdí do Roztok za blízkým přítelem Jiřím Bayerem (†1997). V roce 1998 se žení v Torontu s Janou Bayerovou. Od roku 2012 se manželé v Roztokách, ke kterým mají oba citovou vazbu, usazují natrvalo.

Nyní k Janečkově činnosti, která si zaslouží uznání. S vydáváním novin začal ve Švédsku už v roce 1949. Cyklostylovaný zpravodaj čs. studentů ve Švédsku vychází s pomocí Olofa Palmeho, sociálního demokrata, který se stává později předsedou švédské vlády. Mirko od roku 1951 vede v kanadském Torontu redakci Nového domova.

V roce 1966 začíná, pod pseudonymem Jan Doubrava, vydávat cyklostylovaný čtrnáctideník Hlas nových. V roce 1971 mění název na Kanadské listy, ty vycházejí měsíčně. Časopis se stává legendou, má výměnu se sto dvaceti publikacemi po světě. Mirko Janeček neúnavně píše, také o skautingu, dodává fotografie. Organizuje a udržuje administraci časopisu, který se stává jedním z nejvýznamnějších exilových periodik. Kanadské listy vynikají množstvím biografických článků o účastnících druhého i třetího odboje, historii československých letců, vojáků a parašutistů.

Časopis vychází do roku 2008! Mirko Janeček uzavírá mottem: "Veden úctou ke statečnosti veteránů 2. světové války a znechucen surovostí, s jakou se k nim zachovali čs. komunisté po únoru 1948, jsem vydával Kanadské listy po 42 let."

Mirko Janeček dostal za vytrvalou a záslužnou krajanskou práci mnoho ocenění.

Kromě jiných je nositelem nejvyššího skautského vyznamenání Řádu Stříbrného vlka. Je čestným občanem Pardubic a dalších několika měst.

Závěrem bych si dovolil složit hlubokou poklonu a poděkování poctivému a přímému muži panu Mirko Janečkovi, který významně přispěl svým životem a osobním nasazením k tomu, aby z paměti národa nebyly vytrhovány kořeny souvislostí.

Vojtěch Sedláček

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Doprava | Vít Calta
Kluci sympaťáci | Vlaďka Drdová
Šalamonovo vyfičení | Jaroslav Kubečka

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.