Když něco končí, něco jiného začína

Náš život se odvíjí v neustálých, různě dlouhých časových cyklech - vyučovací hodina, pracovní doba, lunární měsíc, roční období, školní rok, fiskální rok, a po staletí asi nejčastěji používaným cyklem je kalendářní rok. A tak, jsme-li na konci jednoho cyklu, stojíme současně na začátku nového.

Redakční rada Odrazu se nyní nachází na počátku politického cyklu - čtyřletého volebního období 2014-2018. Oproti minulému období došlo v jejím složení jen k dílčím změnám. Za ODS se do redakční rady po delší době opět vrátil Jaroslav Huk, který bude také pro Odraz zpravodajem rady města a zastupitelstva. Své možnosti oproti minulému období využívá také KSČM a členkou redakční rady je paní Marcela Jungwirthová. Za TOP 09 zasedne v redakční radě Matěj Ivan. Ostatní jména členů RR znáte z minulého složení. Jsou jimi: za ČSSD Vít Calta, za Sakuru Stanislav Boloňský, za Zelené Michal Přikryl, který je i nadále místopředsedou redakční rady, a jako předsedkyně redakční rady budu i v dalším období pracovat já.

Na mimořádné redakční radě, která řešila koncepci Odrazu pro nadcházející období, se její členové jednohlasně shodli, že prioritou je ponechat otevřenost Odrazu širokému spektru názorů všech občanů. Každý názor na dění ve městě je vítán, důležitá je i kritika, konstruktivní kritika. Osobní útoky a animozity do Odrazu nepatří. Ostatně to jste dali, vy čtenáři, jasně najevo v anketě „Co chcete v Odrazu číst“, která proběhla na jaře tohoto roku.

Snahou celé redakční rady bude případné osobní útoky a animozity v časopise eliminovat. Pokud se na tom redakční rada shodne, požádá odpovědný redaktor autora o úpravu textu, mírnější, a především konstruktivní kritiku. V případě, že autor odmítne, dá redakční rada napadené straně 48 hodin na krátké vyjádření, které vyjde v témže vydání. Naším cílem je, aby případný kritický názor napomohl problémy řešit, a ne aby jen šířil zlobu a naštvanost.

Vrátíme se také k výsledkům zmíněné ankety, aby Odraz skutečně odrážel dění ve městě a přinášel vám to, co v něm chcete číst.

Je-li řeč o časových cyklech, pak nesmím opomenout, že ten nejčastěji uváděný kalendářní rok se nám pomalu chýlí ke konci. Proto mi dovolte, abych vám popřála za sebe i novou redakční radu krásné a pohodové vánoční svátky v kruhu vašich blízkých a do nového roku hodně zdraví, štěstí a co nejvíce splněných přání a předsevzetí.

Eva Frindtová
předsedkyně redakční rady a zastupitelka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.