Klidné jednání zastupitelstva

Nebývale rychlé a hladké bylo jednání zastupitelstva města ve středu 28. března. Nejspíš proto, že na programu tentokrát nebyl žádný vyloženě kontroverzní bod.

Zastupitelstvo nejprve vzalo na vědomí stav plnění svých usnesení a projednalo zprávu o činnosti městské policie. Zastupitelé se zajímali o stav vyšetřování nálezu výbušniny ve městě, ale vzhledem k informačnímu embargu ze strany Policie ČR nemohl vedoucí strážník jejich zvědavost uspokojit. Zopakoval jenom, že nalezené zařízení neznamenalo bezprostřední nebezpečí, ale zároveň že apeluje na občany, aby v případě podobného nálezu s předměty nemanipulovali, nechali je na místě a přivolali policii.

Byla schválena dvě rozpočtová opatření. Město přispěje částkou 20 000 Kč na opravu sochy Ježíše Krista na Husově náměstí. Podstatně větší částku (400 000 Kč) pak zastupitelé uvolnili pro automatizaci výpůjčního systému v městské knihovně.

Ani na březnovém zastupitelstvu nechybělo téma školství. Paní místostarostka přednesla velmi stručnou informaci k provozním nákladům uvažované kontejnerové školy a zastupitelstvo jí uložilo zajistit konkrétní odborný odhad. Zastupitelé vzali na vědomí informaci, že případná půdní vestavba v budově základní školy by byla velmi obtížná a nákladná, nicméně nechá celou problematiku znovu posoudit. Posledním bodem školského bloku bylo schválení dodatku ke zřizovací listině základní školy v souvislosti s udělením čestného názvu Základní škola Zdenky Braunerové.

Následně zastupitelstvo jednalo o dvou právních dokumentech. Je připraven návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. To by mělo do budoucna městu pomoci financovat budování nových vodovodních a kanalizačních řadů. Drobného upřesnění se pak dočkala vyhláška o ochraně nočního klidu, a to v termínech akcí, které mají povoleny výjimku.

V bloku věnovaném městskému majetku nejprve zastupitelé odhlasovali směnu pozemků v prostoru STK v Přílepské ulici, projednali přehled pronájmů nebytových prostor a schválili smlouvu o věcném břemeni pro vedení optických kabelů v ulicích Palackého a Pilařově. Zrušen byl záměr prodeje pozemku pod ulicí Nad Vinicemi.

V závěru zasedání zastupitelé vzali na vědomí informace o mimosoudním vyrovnání v případě úrazu na městském chodníku, o přípravě regulačních plánů a o jednání s Letištěm Praha.

Občan, který se ve 20 hodin přišel podívat na jednání zastupitelstva, si tak vyslechl už jenom závěrečné rozloučení.    

Jaroslav Drda

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.