Koaliční virus

Z hlediska analýzy svérázného stylu nakládání současného vedení města s obecním majetkem není příznačnější případ než kauza prodeje obecních bytů.

Oficiálním důvodem pro její nastartování je nedostatek prostředků na dostavbu základní školy, což je neoddiskutovatelná priorita města. Dnes se jaksi zapomíná na to, že jedním z předvolebních trumfů pana starosty bylo tvrzení, že má na dostavbu školy přislíbenu dotaci ve výši 60 mil. Kč. Kdo sleduje pravidelně jednání zastupitelstva, ví, že tomu tak bylo. Všichni také už víme, že v dnešní situaci je taková dotace takřka nemožná, a koaliční vedení města tak musí rychle řešit dofinancování projektu shodou okolností ve výši 55 mil. Kč. Částečně to vysvětluje skutečnost, že předkladatelem návrhu prodeje je právě starosta města.

Jak se k problému postavila rada města? Doporučila jednohlasně, aby na zastupitelstvu dne 24. 10. 2012 byl odsouhlasen materiál s názvem Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví města Roztoky. Tento materiál byl prý připravován několik měsíců a na cca 3 stránkách doporučoval zastupitelům souhlasit s prodejem 17 nájemních bytů v bytových domech v Braunerově a Masarykově ulici v odhadované hodnotě 36,6 mil. Kč. Bez předchozího projednání se zastupiteli tento materiál stanovoval rozsah prodeje, postup prodeje v hrubých rysech, využití výnosu z prodeje a usnesení, kterým zastupitelstvo schvaluje tento postup a ukládá OSRMŽP následně vypracovat podrobný postup prodeje. V prvním kole měly být byty nabízeny stávajícím nájemníkům s 20% slevou proti odhadu (který není dosud zpracován) buď jednorázovou úhradou, nebo na splátky s 40% akontací a splátkami po dobu max. 5 let s úrokem 4 % p. a., ve druhém kole s podmínkou zachování nájemního vztahu osobám s trvalým bydlištěm v Roztokách formou dražby s vyvolávací cenou odpovídající 90 % odhadu (s nájemníkem 80 %), ve třetím kole pak dražbou komukoli.

Zvláštní virus, který bych neváhal nazvat koaličním, způsobil to, že na plánovaném zasedání zastupitelstva dne 24. 10. 2012 se sešli pouze opoziční zastupitelé a místostarosta Šefr, který byl pověřen nám oznámit, že předmětný bod je stažen předkladatelem z jednání a zastupitelstvo asi nebude usnášeníschopné kvůli omluveným neúčastem koaličních zastupitelů. Žádnému z nich se bohužel opravdu nepodařilo dorazit, takže proběhla pouze neformální diskuse s nájemníky předmětných bytů, kteří se pouze náhodou dozvěděli, že na zastupitelstvu bude projednáván prodej obecních bytů, ve kterých bydlí.

Co jsme se nedozvěděli je mimo jiné to, proč nebyl na zastupitelstvu transparentně projednán prodej obecních bytů, ale rovnou předložen materiál Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, který však ta pravidla prakticky neobsahoval. Byl navržen rovnou prodej některých bytů, které vybrala rada města, přičemž odhadovaná cena nebyla podložena úředním odhadem. Podle zákona o obcích musí při prodeji majetku města nejprve zastupitelstvo odhlasovat záměr prodeje a ten musí být zveřejněn na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je prodej od počátku neplatný. Na zveřejněné pozvánce s programem tohoto jednání ZM se návrh prodeje zmíněných bytů skrýval pro názvem Pravidla postupu...

Proč nebyly zastupitelům předloženy alternativy řešení nedostatku financí na dostavbu školy včetně kvalifikovaných odhadů dopadů do rozpočtu, ale výhradně záměr prodávat majetek, který v následujících volebních obdobích bude chybět, protože v případě potřeby úvěrů budou banky požadovat zajištění. Proč se prodávají byty v době, kdy nabídka v Roztokách a Praze je vysoká a bude končit regulované nájemné. Jaká bude asi cena dosažená dražbou a kolik nájemníků má vůbec zájem o odkup bytu? Proč ti, kteří se ohánějí transparentností a ohledy k občanům, tyto neinformovali o záměru prodat jejich obydlí - asi by pak lépe mohli posoudit, zda pětiletá splatnost ceny nebo čerpání hypotéky při dosažení určitého věku je adekvátní variantou řešení situace. Co úřad učinil pro získání jakýchkoliv dotací na dostavbu školy poté, co se starostův slib, že osobně zajistí dotaci 60 mil. Kč, ukázal jako nereálný. Můj dojem je tristní:

  • jednoduchý, netransparentní prodej majetku za nevýhodných podmínek na trhu, s cílem do konce volebního období učinit nevratná rozhodnutí, která v budoucnu mohou město poškodit.
  • styl rada města vymyslí a věrní odhlasují. Troufám si tvrdit, že možná služební cesta či nemoc dvou či tří koaličních zastupitelů, které znamenaly momentální neschopnost koalice materiál prohlasovat, jsou příčinou toho, že dnes podle tohoto materiálu neprobíhá prodej obecních bytů a před veřejností bylo přislíbeno jednání s těmi, kterých se tato záležitost týká nejvíce.

Jsou i viry, které působí evidentně blahodárně.

Jiří Blažek

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.