Kocourkov

Snaha vedení města, zvláště pak místostarosty za ODS Jandíka o budování nových povrchů dosud nezpevněných komunikací ve městě, je chvályhodná. Má to ale jeden háček. Ten nový povrch, který všichni ocení a budou za to body ve volbách, je ve skutečnosti „třešinkou na dortu“ poté, co se vyřeší vše, co pod tím povrchem je. Sítě, přípojky, případně chybějící kanalizace a odvod dešťových vod.

Dešťové vody se nemohou nechat téct po nově zpevněném povrchu někam k někomu na pozemek či do splaškové kanalizace, to bychom si přetížili ČOV. Prostě to s dešťovými vodami není jednoduché a musí se řešit, co s nimi. Základní koncepci, co s nimi, řeší Generel odvodnění města Roztoky, vypracovaný a schválený ZM už v květnu 2008.

Z uvedeného plyne, že snaha o vybudování nových povrchů dosud nezpevněných komunikací se asfaltováním podle mapy řešit nedá.

Opravuji, u nás v Roztokách dá - viz vyasfaltování části Jungmannovy ulice, Masarykovy ulice a Školního náměstí.

Shrnu-li to, smysluplné budování povrchů komunikací vyžaduje vodoprávní rozhodnutí (co s dešťovými vodami), které vydává nadřízený úřad Černošice. Než ale Černošice vodoprávní rozhodnutí vydají, musí náš stavební úřad vydat územní rozhodnutí na úpravu (povrch, chodníky a to, co je pod tím) té které dosud nezpevněné komunikace ve městě.

Je zřejmé, že bez oněch správních rozhodnutí a projektové přípravy to nejde. Tato projektová příprava a příslušná správní rozhodnutí na ulice Smetanova, Třebízského, Haškova, Na valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem byla zpracována a vydána ještě za minulého vedení města. Smutné je, že současná koalice všechny projekty bývalého vedení města odmítla a v příslušném odboru správy a rozvoje města nenechala kámen na kameni. Bývalý vedoucí tohoto odboru pan Abramovič, dosazený to kamarád starosty Jakoba, se takovými prkotinami nezabýval, ten vesele soutěžil dodavatele a asfaltoval podle mapy. Současný vedoucí odboru se nyní snaží napravit, co se dá, protože vedení města konečně skoro po třech letech došlo, že se komunikace bez vodoprávních a územních rozhodnutí budovat nedají. Bohužel, rozhodnutí již dříve vydaná mezitím pozbyla platnosti. Jestliže vám to připadá jako v Kocourkově, mýlíte se, to je komunální politika v režii vládnoucí koalice (TOP 09 + ODS + Sakura + Netřesk). Pozitivní na tom je, že v červenci tohoto roku konečně nastal zvrat a město usilovně pracuje na tom, aby se ona již neplatná rozhodnutí opětovně vydala.

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.