Komu vlastně bude sloužit území nerušící výroby a služeb pro stavbu VTP Žalov?

Odpověď na tuto otázku je jen jedna - developerovi, přesněji firmě Trigemě. V minulém Odrazu, č. 4/2015, napsal pan Křístek velmi trefný článek, kde shrnul možné problémy a újmy oproti výhodám a přínosům pro občany města Roztok. I my jsme nezaháleli a získali jsme opět několik informací pro spoluobčany, které by problematika s další výstavbou vzájemně se doplňujících typů staveb v místní části skladového areálu na celkové ploše 22 000 m2 mohla zajímat.

Ve dvou čtyřpatrových budovách a v jedné třípodlažní budově budou kanceláře, laboratoře, vlastní vědeckotechnické zázemí, přednáškové plochy, s předpokládaným počtem zaměstnanců 600 osob a malé pronajímatelné obchodní prostory. V dalších třech čtyřpatrových budovách budou služební byty, bytové domy pro 150 osob s mateřskou školkou k využití převážně dětí zaměstnanců VTP, 146 venkovních parkovacích stání a 133 stání v podzemních garážích. Co z celého projektu bude sloužit výhradně k vědeckotechnickému účelu, na který investor chce čerpat peníze z fondu Prosperita Evropské unie pro výzkum a vědu? A co z celého celku bude sloužit občanům Roztok? To ale nejsou jediné otázky. Bude Trigema plátcem daní do městské pokladny Roztok, když má firemní sídlo v Praze 5, v Bucharově ulici? Bude mít předpokládaných 150 osob ve služebních bytech nahlášený trvalý pobyt v obci, aby město mohlo čerpat peníze ze státního rozpočtu a přijímat platby za komunální odpad?

Musíme také brát v potaz, že v období výstavby ve fázi demolice a stavby se počítá s průjezdem 3 až 4 nákladních automobilů za hodinu a v době betonáží základových desek 5 nákladních aut za hodinu. Tato auta budou jezdit ven z města Přílepskou ulicí směr Přílepy v situaci, kdy po silnici, která je v havarijním stavu, a nezpevněné krajnice budou pod tíhou těžkých aut ještě nebezpečnější? Kdo zničenou komunikaci opraví, nebo spíše postaví novou?

U silnic ještě zůstaneme. Intenzita dopravy všech vozidel za 24 hodin po realizaci stavby se zvýší v Přemyslovské ulici z 2454 na 3130 a v Přílepské ulici z 5850 na 9540. Tento údaj ale platí jen pro navýšení zátěže roztockých silnic po realizaci stavby VTP Žalov, ale v plánu jsou ještě další stavby. Kdy tedy bude opravena hlavní průjezdní komunikace Roztok Lidická ulice se stoupající průjezdností? 

Na začátku roku 2015 obdržel Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje žádost oznamovatele Trigema o posouzení záměru a o zahájení zjišťovacího řízení „Vědeckotechnický park Žalov“ k posuzování vlivů na životní prostředí. Termín realizace VTP Žalov je v rozmezí let 2016-2019. Dne 6. 3. 2015 krajský úřad písemně požádal město Roztoky jako dotčený územní samosprávný celek o zveřejnění informace o oznámení tohoto záměru. Zároveň vyzval město Roztoky k vyjádření názoru na vliv stavby na životní prostředí, připomínky a požadavky. Termín byl stanoven do 30. 3. 2015. Vyjádření k oznámení závěru s připomínkami městský úřad podal, stejně tak i petiční výbor jako zástupce veřejnosti, která s výstavbou nesouhlasí.

Město Roztoky v současné době zaznamenává významný rozvoj obytné výstavby, který je dán lokalitou - příznivé životní prostředí a velmi dobré dopravní spojení do blízké Prahy. Počet obyvatel by se měl zvýšit ze 7000 (stav z roku 2010) až na 10 000 obyvatel a převládá názor, že z tohoto počtu může být přes 1000 občanů bez trvalého pobytu. 

Otázkou tedy zůstává, zda po tak velké výstavbě budou „zelené“ Roztoky nadále klidné a budou mít pozemky a nemovitosti stejnou lukrativní hodnotu, jako mají dnes.

Za petiční výbor Pavla Voborníková a
Yveta Pištěková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.