Končí funkční období školské rady

Na konci tohoto roku vyprší tříleté funkční období školské rady při roztocké základní škole a budou vypsány volby nových členů. V roztocké školské radě je po třech zástupcích města, rodičů a pedagogického kolektivu.

Volby zástupců rodičů a pedagogického sboru organizuje základní škola, zástupce města bude volit zastupitelstvo.

Pravomoci školské rady vymezuje § 168 školského zákona, který stanoví, že školská rada při základní škole:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Školská rada tedy není nadána žádnou výkonnou pravomocí, přesto však může chod školy významně ovlivňovat.

Rodiče žáků základní školy budou o organizačních otázkách volby svých zástupců informováni vedením školy. Vlastní volby by měly proběhnout pravděpodobně v prosinci tohoto roku.

Jaroslav Drda

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.