Konec roku 2014 v Lexiku

První pololetí končí sice až v lednu, ale Vánoce klepou na dveře, a proto nabízíme možnost dárkových poukázek pod stromeček, které jako každý rok vyrobíme na míru podle přání a zaměření (jazykové kurzy, individuální jazykové i počítačové kurzy, grafomotorika, poradna atd.).

Pedagogicko-psychologická poradna

Projekt Prevence specifických poruch učení jako dobrý start do školy končí. V listopadu i v prosinci proběhly a proběhnou závěrečné semináře pro pedagogy MŠ i ZŠ. V tiskárně se právě tisknou odborné publikace pro pedagogy i pro rodiče, pracovní listy pro děti - zaměřené na dyskalkulii a prosociální chování. Chystáme aktivity Pro malé zlobiče -práce s dětmi neklidnými, hyperaktivními, výuka dobrého chování obecně, empatie atd. (prosociální chování).

Projektové aktivity sice končí, ale již v lednu chystáme bezplatné screeningy v mateřských školkách v Roztokách i jejich okolí dosahující až do školek kralupských. Naše snaha pomoci rodičům i dětem před nástupem do školy trvá a spočívá nejen v osvětě, co je to školní zralost a jak má být dítě do školy připraveno. Naší prioritou je právě předejít četným odkladům školní docházky systematickou prací s předškoláky. Mnoho věcí se dá ještě napravit, dorozvinout schopnosti a doladit je právě v období mezi zápisem do školy a nástupem do školy v září 2015. Naše poradna pokračuje přímým kontaktem na poradna-online@lexik.cz a samozřejmě i konzultacemi, vyšetřeními i individuální, párovou a rodinnou psychoterapií u nás.

Naše péče o předškoláky bude pokračovat v nabídce našich programů Lexíčky ve školkách i u nás v Lexiku. Dále v jarním období především vyšetřením školní zralosti, které je určeno dětem, kde tato zralost není jasná. Rodiče se na naše odborníky mohou obracet, aby se ujistili, že nic nezanedbají. Zajistíme vám všechna potřebná certifikovaná potvrzení podle platných právních předpisů pro akceptování školou. Všechna naše vyšetření mají plnou platnost jako státní pedagogická poradna. Rodiče by se měli včas zamyslet nad prioritami aktivit svých dětí. Děti jsou často přetěžovány různými aktivitami, ale na to základní, aby byly dobře připraveny do školy, se často zapomíná. Proto otevíráme další kurzy Grafomotoriky pro předškoláky, které začínají od 3. února 2015. Jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, kterak správně pracovat s potomkem (rodiče jsou přítomni během práce speciální pedagožky s dětmi), a jedenkrát týdně ho zabavit přípravnými hodinami na školní dění.

Cizí jazyky pro život aneb jak se neztratit ve světě

Čtyři dvojjazyčně zpracované jazykové publikace jsou již na světě. Už nyní můžete hlásit děti na jazykové kurzy angličtiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny, které budou pokračovat v tematicky konverzačním duchu od pondělí 12. 1. 2015 - angličtina, od 14. 1. - francouzština, od 15. 1. - němčina a španělština a poběží do konce školního roku tak jako naše ostatní zpoplatněné kurzy. Přihlášky jsou třeba od všech žáků, tj. i stávajících. Úroveň je mírně pokročilá, angličtina až středně pokročilá. Kurzy jsou věkově omezeny 8-15 let. Od září 2015 program opět bude pokračovat v návaznosti na znalosti dětí a zároveň otevřeme i kurzy pro začátečníky.

Závěr projektu Chůva: příležitost - odbornost - rozvoj je pro studentky velmi důležitý. Některé již v listopadu úspěšně složily písemnou i ústní zkoušku podle nastavených standardů Národní soustavy kvalifikací před dvoučlennou komisí a záchranářkou. Všem blahopřejeme.

Zkouška je opravdu náročná, a tak bohužel byly i slzy neúspěchu... Domluvili jsme proto nový termín v sobotu 24. ledna 2015, kdy bude možné zkoušku zopakovat, využít tak znalosti získané během studia a získat rekvalifikaci se státním osvědčením.

Počátkem roku 2015 otevřeme pro zájemce o splnění kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky další běhy přípravy na tyto zkoušky. Hlaste se již nyní.

V případě jakýchkoli dotazů pište na info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.

Za celý kolektiv Lexiku vám přeje klidné a příjemné Vánoce a šťastný nový rok 2015

Mgr. Lenka Červenková
ředitelka


Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.