Kontakty ze sociální oblasti, které se mohou hodit

■    Úřad práce, krajská pobočka Příbram, územní pracoviště Praha-západ

Dobrovského 1278/25, Praha 7 - Holešovice (Letná) 950 152 111

Spojení: výstupní stanice Letenské náměstí, č. tramvaje 8 z Nádraží Podbaba, z Vítězného náměstí č. 26 a 5 

Zde se vyřizuje: evidence uchazečů o zaměstnání, dávky pro nezaměstnané, dávky v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené

Úřední hodiny: pondělí, středa    8.00-12.00, 13.00-17.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek    8.00-11.00 hod.

■    Evidence uchazečů o zaměstnání

Jitka Vaňková - pro oblast Roztoky    950 152 359

jitka.vankova@pz.mpsv.cz

■    Dávky pomoci v hmotné nouzi

(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) - pracovníci rozděleni podle příjmení žadatelů:

Hana Kotábová - ved. oddělení    H-N    950    152    324

hana.kotabova@pz.mpsv.cz

Marie Charouzková    A-G    950    152    278

Barbora Panáčková    H-O    950    152    328

Blanka Nekvapilová    P-Z    950    152    278

■    Dávky pro zdravotně postižené

(příspěvek na péči, na mobilitu, na zvláštní pomůcky, žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením) 

Romana Malknechtová - vedoucí oddělení    950 152 358

romana.malknechtova@pz.mpsv.cz

Helena Wijová - příspěvek na péči    950 152 374

Mgr. Marcel Maštalíř -

příspěvek na mobilitu, průkazy ZTP    950 152 370

Kateřina Loudová -

příspěvek na zvláštní pomůcky    950 152 288

■    Dávky státní sociální podpory vyřizuje kontaktní místo SSP v Roztokách, Havlíčkova 713

(přídavky na děti, na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, dávky pěstounské péče, pohřebné)

Úřední hodiny: pondělí, středa    8.00-12.00, 13.00-17.00 hod.

Irena Carvanová    950 152 410

Formuláře žádostí o dávky pro zdravotně postižené jsou k dispozici v kanceláři odd. sociálního a DPS OVSV MěÚ Roztoky.

Veškeré žádosti, které vyřizují ÚP, potvrzení a ostatní doklady lze nalézt také na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms.

■    Městský úřad Černošice, územní pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2

Sociální prevence

Mgr. Martin Dub, kurátor pro děti a mládež    221 982 474

Sociální pomoc - parkovací průkazy pro osoby

zdravotně postižené, držitele ZTP a ZTP/P

Bc. Jana Blehová, sociální pracovnice    221 982 249

Dagmar Vosyková, sociální pracovnice    221 982 222

Mikuláš Fečo, sociální kurátor    221 982 208

■    Sociálněprávní ochrana dětí - od 1. 11. 2015 detašované pracoviště na adrese Praha 2, Václavská 12

(opatrovnictví, problematika týrání dětí, náhradní rodinná péče, pěstounská péče)

Vedoucí oddělení SPOD    221 982 384, 727 845 991

Sociální pracovnice pro Roztoky

pí. Ligrová    221 982 203, 721 448 443

Vedoucí oddělení náhradní rodinné péče    221 982 246

725 564 042

■    Poskytování sociálních služeb osobní asistence

Hewer, z. s., Černokostelecká 2020/20, Praha 10 -

služby se poskytují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vč. víkendů

a svátků    736 505 554, 736 505 545 / ústředí 274 781 341

■    Domácí zdravotní péče - poskytování odborné zdravotní péče

kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta

Homecare Kladno, Huťská 211    312 619 145, 777 725 526

Charita Neratovice, U Závor 1458    315 685 190, 731 610 563

vrchní sestra pro okres Praha-západ

■    Půjčovny kompenzačních pomůcek

Praha 6, Papírenská 1    723 347 806

■    Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-západ, Sokolovská 855/225, Praha 9

Oddělení důchodů - pí. Průšová 284 005 350, 284 005 351

284 005 352

■    Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2 - pracoviště Jungmannova 1020 - oddělení sociální a DPS odboru vnitřních a sociálních věcí vyřizuje:

- Poskytování základního poradenství v sociální oblasti

- Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro sociálně potřebné občany (jednorázové výdaje, které ze svých běžných příjmů nejsou schopni uhradit - výdaje musí být řádně zdůvodněné a doložen příjem žadatele) 

- Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

- Žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

- Žádosti o přidělení sociálního bytu

- Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby (pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy - donáška obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, pochůzky, nákupy, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím). Fakultativní služba pedikúra je poskytována v případě, že je zároveň odebírána služba základní. Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu v souladu s Vyhláškou MPSV. 

M. Kalinová, vedoucí oddělení 220 400 228, 733 123 658 kalinova@roztoky.cz

M. Kocourková, sociální pracovník 220 400 229, 734 446 118

kocourkova@roztoky.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-18.00 hod.,

 v ostatní dny po telefonické dohodě 

Pracovníci pečovatelské služby

kancelář PS    220 912    092

Pečovatelky:     Štěpánka Pencová    739 219    801

Vlasta Jelínková          734 408    411

Řidič pečovatelské služby:

František Mašín    723 123    656

Formuláře žádostí a informace o službách sociálního oddělení jsou k dispozici na webových stránkách města.

Zpracovala: M. Kalinová, OVSV


Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.