Kontakty ze sociální oblasti, které se vám mohou hodit...

Úřad práce ČR,

krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Praha západ,

Kartouzská 4, Praha 5

od 1. ledna 2012 kromě evidence uchazečů o zaměstnání a dávek pro nezaměstnané vyřizuje nově dávky hmotné nouze a dávky pro zdravotně postižené osoby . (Spojení: výstupní stanice metra „B“ Anděl, 2. blok - souběžná ulice s Lidickou ul., pracovníky Úřadu práce najdete ve 2. patře budovy).

Evidence uchazečů o zaměstnání:

Hametová Marcela - referent zaměstnanosti pro Roztoky, tel.: 950 152 332 kancelář č. 242

Dávky hmotné nouze:

(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) Kotábová Hana - referent sociálních věcí pro Roztoky, tel.: 950 152 324, kancelář č. 212 (v průběhu I. pololetí bude referent HN pracovat na kontaktním místě Havlíčkova 713 v Roztokách)

Dávky pro zdravotně postižené:

(příspěvek na péči, na mobilitu, na zvláštní pomůcky, žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením)

Mádrová Olga, Mgr.- příspěvek na péči, tel.: 950 152 373, kancelář č. 214 Kutinová Simona - příspěvek na péči, tel.: 950 152 374

Maštalíř Marcel, Mgr. - příspěvek na mobilitu, tel.: 950 152 370 Vítek Jiří, Bc. - příspěvek na zvláštní pomůcky,

tel.: 950 152 371, kancelář č.235 Burianová Hana, Dis - příspěvek na péči,

tel.: 950 152 372

Úřední hodiny: pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8-13 hodin.

Formuláře pro poskytnutí dávek hmotné nouze a pro zdravotně postižené jsou k dispozici na odboru sociálním a

DPS MěÚ Roztoky.

Dávky státní sociální podpory - vyřizuje kontaktní místo Úřadu práce v Roztokách, Havlíčkova 713:

Ventová Milena, tel.: 950 152 411

Zde se vyřizují žádosti o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, dávky pěstounské péče, pohřebné. (O příspěvek na pohřebné může požádat pouze osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte.)

Úřední hodiny: pondělí a středa 8-12 hodin, 13-17 hodin.

Městský úřad Černošice, detašované pracoviště Podskalská 19, Praha 2 zajišťuje pro oblast Roztok:

Sociálně právní ochrana dětí:

(opatrovnictví, problematika týraných dětí, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, poručnictví...)

Švára Miroslav, tel.: 221 982 203 Voříšková Lilian, DiS, tel.: 221 982 296, 266 312 664 (osvojení dítěte)

Sociální prevence:

Vičanová Tatiana, Mgr.

tel.: 221 982 474 (kurátorka pro děti a mládež)

Fečo Mikuláš tel.: 221 982 208 (kurátor pro dospělé)

Výměna parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Krčilová Jaroslava, tel.: 221 982 249

nebo 221 982 222

Úřední hodiny:

pondělí, středa od 8-17.30 hodin

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha západ, Sokolovská 855/255, Praha 8

Automatická ústředna: 284 005 111 - podle potřeby přepojí na jednotlivá oddělení OSSZ P-Z.

Vyřizuje: nemocenské pojištění zaměstnanců, žádosti o dávky důchodového pojištění, nemocenské a důchodové pojištění OSVČ, Lékařská posudková komise.

Oddělení důchodového pojištění:

Průšová Michaela, tel.: 284 005 350 -

vedoucí oddělení

Patrovská Ivana, tel.: 284 005 351

Paterová Lenka, tel.: 284 005 352

Úřední hodiny podatelny a klientského centra pro sepisování důchodů: pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek 8-14 hodin, pátek 8-13 hodin.

Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Praha západ Kutvirtova 339/5, Praha 5,

tel. 233 006 111, fax 232 006 102

Home Care Services s.r.o. -pobočka Kladno, Huťská 211, Kladno

tel.: 312 619 168 , fax 312 619 145 Poskytování odborné zdravotní péče kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta.

Městský úřad Roztoky, Jungmannova -odbor sociální a DPS

vyřizuje:

-    poskytování základního poradenství v sociální sféře

-    žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro sociálně potřebné občany - (na jednorázové výdaje, které ze svých běžných příjmů nejsou schopni uhradit - výdaje musí být řádně zdůvodněné a doložen příjem žadatele)

-    žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

-    žádosti o poskytnutí pečovatelské služby

-    žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Miroslava Kalinová, tel.: 220 400 228 Milena Schulzová, tel.: 220 400 229

Úřední hodiny: pondělí a středa 8-18 hodin

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

OKOŘ 18.5.

18.5.Od 10h.již 17.středověký den na hradě okoři. slavnosti pro celou rodinu,více na www.studiohistory.estranky.cz

Sociální oblast - doplnění kontaktů

Dovolím si doplnit pro čtenáře i odkaz na registr sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz
Jsem si vědoma toho, že článek předává především kontakty vztahující se k danému regionu. Na i registru najdete sociální služby celorepublikové, stačí vybrat daný region.

poznámka: v registru MPSV jsou pouze tzv. registrované (schválené, kontrolované) sociální služby, registrované MPSV...

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.