Lásky proud - benefice v Roztokách

Benefiční koncerty patřily ke klasické vídeňské hudební produkci. Hudba byla pokládána za dar nebes, který svým provozováním a poslechem činí člověku v duši dobře. Bylo přirozené, že činění dobra hudbou (bene - dobře -facere - konati) se rozšířilo na konání dobra prostřednictvím koncertů bez nároku interpretů na honorář ve prospěch ušlechtilé činnosti či pomoci lidem, již si podporu zasluhují. Do be-nenefiční tradice ve prospěch modernizace místní školy se zařadil koncert v roztockém hotelu ACADEMIC, konaný 20. října 2013. Vstup moderátora Jaroslava Drdy navodil živý kontakt mezi účinkujícími - vesměs roztockými obyvateli - a publikem, který charakterizoval celý pořad. Viktor Sodoma osobním slovem uvedl čtyři rokenrolové evergreeny zazpívané ve strhujícím tempu, do něhož vtáhl své posluchače.

Manželé klavíristka Daniela Valtová-Kosinová a sekundista Heroldova smyčcového kvarteta Jan Valta zahráli z Romantických kusů op. 75 kus č. 1 Antonína Dvořáka. Z jeho klavírních Humoresek op.101 vybrali č. 7 g-moll v úpravě pro housle a klavír, světoznámou zejména jako parádní přídavek českých mistrů smyčce. Daniela Valtová-Kosinová představila své umění i jako komponistka klavírní skici „Na Kampě“, jako sólová zpěvačka a jako doprovázečka dvou písní v podání paní Hany Horké ze skupiny Asonance.

Vtipné bylo uzavření první části programu sólovým irským tance a uvedení části závěrečné stepem tanečnice Hany Nezvedové; bylo to potěšení pro uši i oči.

Jaroslav Drda uvedl jako produkci světové úrovně přednes Dvořákovy Romance opus 11 f-moll paní Shizukou Ishikawou za klavírního doprovodu paní Kvity Bilynské. Zralé umění virtuosky, v jejichž programech s proslulými dirigenty a orchestry a doprovázeči bývá zařazována česká hudba, s úctou i vděčností ocenil dlouhotrvající potlesk.

Vystoupení paní Marie Rottrové plně naplnilo očekávání, jež návratu jubilující zpěvačky na živou scénu předcházelo. Píseň Řeka lásky i pro ni komponovaná píseň Jarka Nohavici zasáhly srdce posluchačů a strhly publikum k ovacím vestoje, jež odměnily její charismatické umění.

Zvláštní zmínku zasluhuje dobročinná aukce ve prospěch Základní školy v Roztokách. Svá díla věnovali dámy a pánové Monika Lainová, Eva Frindtová, Eva Holubová-Štolbová, Zuzana Králová, Karel Marx, Josef Ryzec, Tomáš Štolba; do aukce dala paní Věra Králová obrazy z pozůstalosti svého manžela Václava Krále. Akce, jejíž realizace je z různých důvodů velmi náročná, dopadla šťastně.

Pořádat benefiční koncert provázelo a provází vždy očekávaní, napětí i riziko, jak akce umělecky dopadne a jak bude publikem i širší veřejností přijata. Akci od jejího nápadu, přípravy a organizace provázela vůle konat dobro - bene facere. Ta se projevila především v benefiční účast umělců a v darování uměleckých děl. Koncertování charakterizovala dobrá nálada, o níž hovoří píseň Řeka lásky. K činění dobra se přiklonili i kupci uměleckých děl. Akce přesáhla umělecký rámec svým společenským dosahem. Podpora školy patří k občanským ctnostem. Dík patří umělcům i publiku. Riziko pořadatelství a práci s tím spojenou na sebe vzala paní Vladka Drdová a pan Jaroslav Drda. Dovolím si ocitovat větu ze sborové skladby Bedřicha Smetany: Blahopřáno budiž vám.

Zdeněk Kučera

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.