Lednové zastupitelstvo

Zastupitelé se sešli ke svému zasedání ve středu 29. ledna 2014.

Ačkoliv jindy bývá agenda rozsáhlejší, přesto byl nakonec pan starosta nucen ve 23 hodin jednání přerušit s tím, že neprojednané body budou projednány ve středu 5. února.

Na začátek jednání byly zařazeny zprávy kontrolního výboru, které zůstaly neprojednány na prosincovém zasedání ZM. Nálezy kontrolního výboru, které jsou vlastně demokratickou pojistkou kontrolující práci vedení města, vždy (již z podstaty věci) vyvolávají kontroverzní diskusi. Nebylo tomu jinak ani tentokrát.

Kontrolní výbor coby hlídací pes demokracie

ZM se opět vrátilo k nedorozumění mezi panem starostou a panem zastupitelem Blažkem ohledně výběrového řízení na bankovní služby (resp. úvěr) města. Jednalo se o této věci již v klidnějším tónu a závěrem se pan starosta panu Blažkovi za své unáhlené vyjádření omluvil.

Kontrolní výbor též připomněl, že by MÚ měl využít příslušné 36měsíční lhůty a reklamovat kvalitu práce stavební firmy při opravě komunikace na Školním náměstí.

Analyzoval též průběh výběrového řízení na místo tajemníka MÚ. Neshledal sice žádné pochybení z hlediska platné legislativy, ale navrhl usnesení, které by mělo zajistit lepší dodatečnou kontrolu průběhu dalších VŘ. Posledním důležitým návrhem KV byl požadavek, aby vedení města předkládalo pravidelné zprávy o průběhu dostavby základní školy, a to na každé jednání ZM, což ZM rádo akceptovalo.

Po tomto netradičním, leč časově náročném úvodu ještě ZM vzalo na vědomí zprávu městské policie za rok 2013.

Bilance činnosti městské policie

V roce 2013 sloužilo v našem městě 9 strážníků, kteří projednali téměř 500 přestupků v dopravě a uložili na pokutách celkem 37 tis. Kč. Šetřili též 170 přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití. V rámci hlídkové činnosti zajistili a následně předali Policii ČR 14 pachatelů trestné činnosti, 8 řidičů, kteří řídili pod vlivem alkoholu, a 17 celostátně hledaných osob. Bylo nalezeno 7 motorových vozidel v pátrání a odchyceno 32 volně pobíhajících psů.

Bohatá diskuse se rozvinula kolem dalšího bodu, a to problematiky přijímání dětí do mateřských škol. Jeho projednávání byla přítomna i ředitelka MŠ Spěšného paní Kellerová a zástupci veřejnosti. Širší informace o této věci naleznete v bloku Téma měsíce.

ZM se pak soustředilo na zdánlivý detail dostavby základní školy, a to umístění výtvarného díla na jižní stěnu nového křídla. Jde o grafiku evokující dětské školní kresby a nabízí se několik možností její instalace. Zastupitelé, vědomi si toho, že jde o trvalou součást fasády, se rozhodli pro dražší, ale esteticky vhodnější řešení.

Návrh změny územního plánu pro Panenskou II

Dalším důležitým a veřejností intenzivně vnímaným tématem byl návrh na pořízení změny územního lánu v lokalitě Na Panenské II, který předložila paní O. Vavřínová. Pokud pomineme poslední možnost - řešení soudní cestou, je tento postup jedinou možností, jak vyřešit nekonečný příběh sporu vlastníka soukromých pozemků pod komunikacemi s občany a s obcí o právo chůze a jízdy, které je veřejnosti upíráno.

Návrh byl přijat jednomyslně, všemi osmnácti přítomnými zastupiteli.

Smlouva s investorem opět neprošla

„Horkým“ bodem bylo projednání smlouvy města s investorem obytného souboru v Nádražní ulici. Diskuse o smlouvě, ale i o celkové koncepci projektu, byla velmi dlouhá (vystoupilo v ní 15 zastupitelů a několik zástupců veřejnosti) a chvílemi dosti dramatická. Podrobněji o vlastní věci píši ve zprávě z lednové rady. Na závěr pak proběhlo hlasování, které ukázalo, že se smlouvu souhlasí jen 9 zastupitelů, jeden byl proti a 7 se zdrželo hlasování. Souhlasné usnesení a smlouva tedy nebyly přijaty. Další fází této věci tak bude odvolací řízení u krajského úřadu. Výsledek hlasování měl pak ještě dohru v kritickém vyjádření některých zastupitelů, zejména za TOP 09.

Potom již zastupitelé stihli jen schválit podmínky výběrového řízení na dodávku sportovního zařízení nových tělocvičen základní školy a v souladu s jednacím řádem pak pan starosta ve 23 hodin jednání přerušil do 5. února 2014.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.