Levý Hradec a jeho proměny

Tak zřejmě dojde v rámci vylepšování Roztok a Žalova i na tu nejvýznamnější lokalitu z významných - Levý Hradec.

V Odrazu č. 2/2016 pan místostarosta Mgr. T. Novotný sdělil veřejnosti, že v nejbližších 2 až 3 letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí. Je dobře, že se podařilo získat do vlastnictví města plochu kolem hřbitova, že tato bude udržována a veřejně přístupná.

Po přečtení celé informace pana místostarosty Novotného, včetně zhlédnutí obrázku (vizualizace) budoucích změn, jsem nejprve nepochopila, zda se jedná jen o nějaké prozatímní oplocení laťovým plotem, ale vzápětí si uvědomila, že se jedná o proměnu trvalou a že existuje Studie na úpravu Levého Hradce, na zřízení kolumbária a rozptylové loučky.

Inu, nedalo mi a zašla jsem na radnici se pozeptat, co všechno ta proměna bude znamenat. Po stručném a věcném vysvětlení panem Novotným se též ptám, proč k této studii nebyla provedena občanům veřejná prezentace, neboť se jedná o veřejný prostor a hlavně v tak významné lokalitě národní kulturní památky. Odpověď pana místostarosty mne překvapila: "Na to nemáme kapacitu, ODS nikdy nic před námi neprezentovala, my už jsme dělali prezentací několik" atp. Opravdu mne tyto argumenty překvapily. Já nešla na radnici řešit politiku, ale žádala jsem informaci o proměnách a budoucnosti veřejného prostoru v lokalitě NKP Levý Hradec. Přišlo mi, že panu místostarostovi Novotnému jde hlavně o politiku a politickou prezentaci, body, které už nyní sbírá do dalších voleb. A to mne zarazilo. Požádala jsem o možnost nahlédnout do studie. Byla mi ochotně zapůjčena a já se trochu v detailech dozvěděla, co bude znamenat faktická úprava prostoru na Levém Hradci.

Zajímavé je, že podklady pro studii a zadání architektům byly investorem (Městem Roztoky) předány již v červenci 2015 a ucelenější informace o celé záležitosti sděleny občanům Roztok až půl roku poté.

Ano, studie byla projednána v rozpracovanosti s Národním památkovým ústavem i Archeologickým ústavem AVČR, RM. Domnívám se však, že vybudování kolumbária a rozptylové loučky má statut pohřebiště a jeho zřízení podléhá zřejmě ještě dalším, specifickým zákonům. Krom toho stávající územní plán Roztok bohužel nemá tuto plochu vedenu jako veřejné pohřebiště. Možná ale, že při dobré vůli všech kompetentních institucí i jednotlivých úředníků dojde ke konsenzu ve prospěch dané záležitosti.

Pan Mgr. Novotný je muž činu. V komunální politice se pohybuje už 25 let, a co si vezme do hlavy, to chce co nejrychleji prosadit i uskutečnit.

Někdy je to dobře, někdy nikoli. Teď, když má rozhodovací kompetence, by možná mohl více využívat znalosti úředníků, kteří mají zkoušky odborné způsobilosti pro státní správu i samosprávu na různé vyhlášky, zákony, jež jsou důležité k rozhodování i správnímu řízení. Překvapilo mne, když říkal, že při kácení a čištění zarostlých ploch nevyužil kompetence příslušných odborů a nechal to tzv. na Technických službách a architektech. Louky a některé pozemky v levohradecké lokalitě jsou též zapsány jako významný krajinný prvek.

Pokud člověk vidí celou studii architektů Smolíkových "Úpravy prostoru na Levém Hradci" vcelku i různé varianty řešení, tak zjistí, že celému místu akropole by to mohlo přinést nový impulz k využívání této lokality.

Přimlouvám se za veřejnou prezentaci změn, které se v tak významné lokalitě našeho města, jako je Levý Hradec, připravují. Občané by měli znát a vědět, co se v jejich městě připravuje a koná. Chtějí být občanskou společností a komunální politici by k tomu měli přispět.

Ing. Olga Veselá

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.