Licence

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny příspěvky na Roztoky.com chráněny autorským právem podle aktuální právní úpravy platné v České republice. Veškeré citace a přebírání článků je možné za splnění běžných, zákonem předepsaných podmínek.

Licence Creative Commons

Na přání autora může být článek publikován pod licencí Creative Commons. Publikace díla pod licencí Creative Commons neznamená vzdání se autorských práv, ale uzavření smlouvy o využití díla se všemi potenciálními uživateli v mezinárodně standardizované podobě, která usnadní jeho šíření, automatické zpracování a další použití.

Poskytnutím díla pod licencí Creative Commons autor dovolí, aby jeho dílo bylo kopírováno a šířeno, pokud bude dále uváděn jako jeho autor a uživatelé dodrží další podmínky, které si může zvolit: zda může být dílo použito i komerčně nebo pouze nekomerčně, zda může být dílo upravováno, případně může s upravováním díla souhlasit pod podmínkou, že bude šířeno pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

Výhodou licencí Creative Commons je jejich strojová zpracovatelnost, díky které se mohou díla snadno legálně šířit.

V případě zájmu o publikaci Vašeho článku pod některou z licencí Creative Commons si vyberte verzi, která Vám vyhovuje, prostudujte si její podmínky a žádost nám pošlete s Vaším příspěvkem. Můžete rovněž požádat, aby pod příslušnou licencí byly uveřejňovány všechny Vaše příspěvky na Roztoky.com až do odvolání.

Možné verze licence:

Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko (CC BY 3.0)
Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko (CC BY-SA 3.0)
Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY-ND 3.0)
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko (CC BY-NC-SA 3.0)
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY-NC-ND 3.0)

Pokud autor při zaslání příspěvku nevyjádří žádost o publikaci díla pod určitou licencí, bude příspěvek publikován za obecných podmínek daných autorským právem.