Linka č. 359: problém nebo výhra?

V čísle 7-8 Odrazu jsem si přečetl články o autobusu „duchů“, který nám přes Roztoky začal jezdit. Popravdě, čekal jsem podobné články při pohledu na obsazenost této linky, kdykoli mě malý autobus míjí.

Nicméně určitě je nutno zmínit podstatné, že se podařilo vedení města zavést novou linku, a jak se bude rozvíjet dál, je věcí druhotnou, neméně důležitou. Chtěl bych zde zmínit několik faktorů, které mají velký vliv na obsazenost jednotlivých spojů:

linka č. 359 byla zavedena asi v nejhorším možném období, kdy na železniční trati do Prahy probíhá složitá výluka v oblasti Prahy-Bubenče a zejména v období od května do srpna docházelo k častému odříkání a zpožďování přípojných vlakových spojů. Nezřídka tak docházelo k tomu, že nabízená možnost přestupu u roztockého nádraží nemohla být uskutečněna. Vlak přijel pozdě, autobus již odjel nebo v tom horším případě vlak vůbec nejel. Mimochodem vždy mě tato myšlenka napadá, když po příjezdu vlaku z Prahy vidím, jak někteří spolucestující běží podchodem na autobus, který vyjíždí od zastávky před nádražím a v tom lepším případě vzápětí brzdí dobíhajícím cestujícím. Řešením by byla garance přestupu, která však není v PIDu zatím systémově zavedena;

provázanost s linkami č. 340 a 350 také není nijak zajímavá. K lepšímu využití autobusu linky č. 359 by mohlo vést vedení spojů v trase před spoji linek č. 340 a 350 od nádraží, kdy do již přeplněného autobusu z Prahy nastupují cestující po příjezdu vlaku a za ním přijíždí spoj linky č. 359, kterému již nabral všechny cestující předchozí autobus;

dalším problémem v malém využití může být umístění zastávky Roztoky, Solníky v blízkosti zastávky Roztoky, Masarykova. Svým umístěním se totiž izochrony dostupnosti těchto zastávek velmi překrývají a oblast Solníků je tak obsloužena jen okrajově, otáčení malého autobusu na křižovatce ulic V Solníkách a Bernáškova s poblíž umístěnou zastávkou by nebylo větším problémem, než je tomu v současnosti na křižovatce ulic Masarykova, Bernáškova a Čáslavského takříkajíc v poli. Myslím, že navýšením počtu projíždějících vozidel zástavbou Solníků by se situace nijak dramaticky nezměnila;

s tím také souvisí časová úspora v případě použití autobusu k vlaku a opačně z oblasti Solníků. V současnosti je tato úspora nulová. Pěšky trvá cesta na nádraží cca 20 minut. Při použití autobusu včetně čekání na vlak je totožná;

obsazenosti linky č. 359 by také pomohlo vyřešení otázky nové zastávky v oblasti Tesca;

rovněž četnost spojů v ranní špičce je diskutabilní. Spoje s intervalem ve špičkovém období 90 minut příliš cestujících nepřilákají a využijí je tak spíše náhodní cestující.

Zavedení nové linky č. 359 v Roztokách bylo určitě dobrým nápadem, ale z výše uvedených problémů vyplývá, že je nutné dále náš „městský“ autobus rozvíjet a bude to zřejmě běh na delší dobu.

Martin Winkler

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.