Maraton s dobrým koncem

Maraton má 42 kilometrů a kousek a taky poslední jednání zastupitelstva v roce 2014 mělo 42 bodů a pár dodatků. Vlastnímu jednání předcházela dlouhá debata na internetu, v níž někteří zastupitelé zpochybňovali šanci tak rozsáhlý program probrat, nakonec se na něm nic neměnilo a pokus zvládnout všechno byl učiněn - a bylo to dobře. Z počátečních 19 zastupitelů vydrželo do finiše sice jen 15, ale ti ve 22.59 odsouhlasili poslední návrh a do nového roku jde zastupitelstvo s čistým stolem.

V úvodu jednání složili slib tři zastupitelé, dva nepřítomní na jednání ustavujícím (Tomáš Novotný a Jitka Šrejberová) a Stanislav Čáslavka, který postoupil jako náhradník místo Víta Calty, který složil slib s výhradou. V průběhu večera bylo odhlasováno ještě několik personálních záležitostí: byl určen zástupce města v Dobrovolném svazku Údolí Vltavy (místostarosta Tomáš Novotný), doplněn kontrolní výbor (o Tomáše Šalamona), bylo rozhodnuto, jak se podělí místostarostové o roli zastupujícího mís-tostarosty (Tomáš Novotný v letech 2015 a 2017 a Jaroslav Huk v letech 2014, 2016 a 2018), byli jmenováni zastupitelé pro územní a regulační plány (Zdeněk Richter, resp. Michal Hadraba) a máme nové oddávající, prozatím z přítomných členů zastupitelstva.

Pro veřejnost (pohříchu jen velmi slabě zastoupenou) byly z programu nejzajímavější asi body, které se týkají jejich peněženky. Zastupitelstvo schválilo cenu vodného a stočného na rok 2015. Stočné se vůbec nemění (29,70 Kč za m3), vodné nepatrně vzroste na 31,56 Kč za m3, celkem tak zaplatíme za kubík vody 61,28 Kč + DPH. 

Schválena byla také obecně závazná vyhláška o poplatcích, zahrnující poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky z ubytovací kapacity, poplatky „za popelnice" (správně za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů) a poplatek ze psů. První dvě části jsou takřka beze změn, nemění se ani platba za odpady (600 korun na hlavu a rok se stejnými úlevami, jaké platily doposud). Významně se sníží poplatky za psy - za každého psa staršího tří měsíců zaplatí majitel 200 korun za rok, důchodci za svého psa 100 korun za rok. Osvobozeni od poplatku jsou psi ve službách policie, městské policie a záchranářů a psi z útulku po dobu dvou let od převzetí.

Po řadě rozpočtových úprav a po smlouvách zajišťujících provoz městské čistírny odpadních vod přišly na pořad také vily čp. 110 a 125 v Tichém údolí. Zastupitelstvo zrušilo na doporučení rady usnesení z podzimu, kterým rozhodlo o prodeji vily čp. 110 a využití čp. 125 pro veřejné účely, a ponechalo rozhodnutí o dalším osudu vil na dobu, až budou zpracovány podklady, jak si je vymínila rada města.

Ve výčtu přijatých usnesení by nemělo chybět ještě jedno. Zastupitelstvo přijalo velkou většinou hlasů obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Od 1. ledna 2015 již nebudou vydávána nová povolení na provoz loterijních zařízení a současní majitelé mohou požádat o povolení, které jim však bude vydáno již pouze na jeden rok. Prvním lednem 2016 pak zmizí herny z území Roztok úplně.

Jarda Huk

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.