Memorandum o VTP

Na zářijovém městském zastupitelstvu bylo schváleno memorandum o spolupráci při výstavbě VTP (vědecko-technických parků) Žalov a nové ZŠ Žalov. Stalo se tak po velmi bouřlivé diskusi. Mnoho demagogických argumentů se ozývalo hlavně z řad opozice.

Základním obsahem memoranda je závazek města umožnit výstavbu 3 objektů VTP (udělit investorovi, jímž je společnost Trigema, výjimku ze stavební uzávěry) za příslib investora zbudovat cca na 1/3 parcely základní školu. Pozemek bude městu odprodán za cenu 2645 Kč/m2 s tím, že tato cena již zahrnuje revitalizaci pozemku.

Je dobře, že záměr přes zastupitelstvo prošel, neboť je třeba si uvědomit následující skutečnosti:

1) Výstavba VTP, ať již se školou či bez ní, je výstavbou občanskou, nikoli bytovou. V aktuální verzi se ZŠ nevzniká ani jedna bytová jednotka, nepočítáme-li byt školníka. Tím pádem nezvýší ani o jednotku nároky na související infrastrukturu, jako je kapacita škol a školek, ranní autobus atd. Naopak jsou vytvářena pracovní místa, čímž by mělo teoreticky dojít ke snížení nároků na přepravu do Prahy - předpokládejme, že alespoň některá místa obsadí občané Roztok či že se někteří noví zaměstnanci do Roztok nastěhují. I ti mimopražští budou ve špičkách jezdit "v protisměru", ať již autem či autobusem.

2)    Jedná se o soukromý pozemek, v územním plánu určený k výstavbě "provozu nerušící výroby a služeb". Tedy park tu nikdy nebude (to by město muselo nahradit investorovi škodu a zároveň zainvestovat sanaci areálu - v řádu desetimilionů). Dříve či později tu VTP či něco podobného, možná i horšího, stát bude. Třeba skladová nebo výrobní hala.

3)    Roztoky školu nutně potřebují, o tom nemůže být pochyb. Není třeba objednávat demografické studie, jak zcela nesmyslně požaduje opozice. To by bylo stejné, jako ptát se řidiče na kapacitu autobusu ve chvíli, kdy lidé vypadávají zadními dveřmi. Škola je navržena na největší možnou velikost, kterou území unese, což nebude rozhodně více, než potřebujeme. Svoje pozemky město nemá. Myšlenka na výstavbu ZŠ u stávající Žalovské školy na hřišti je mírně zoufalým pokusem řešit neřešitelné - pověstným cimrmanovským úkrokem stranou. Další pozemky určené územním plánem na výstavbu školy nebo školky jsou na Dubečnici a na Solníkách, obojí v majetku společnosti Ekospol. S ní jsou vztahy po schválení poměrně striktního regulačního plánu na Dubečnici řekněme rozporuplné. Předkládaná varianta nejenže (na delší čas) vyřeší problém se základní školou, ale též nás vytrhne ze zajetí této dravé stavební společnosti.

4) Infrastruktura v oblasti je dosti zanedbaná (chodník podél ul. Přemyslovské, dešťová kanalizace, čerpací stanice odpadních vod V Potokách s přepadem do Žalovského potoka), o vzhledu samotného areálu nemluvě. Trigema je silný investor ochotný spolupodílet se na její výstavbě. Ve své režii provede též sanaci stávajícího areálu. 

Nechci působit jako advokát Trigemy, aby byl záměr oboustranně výhodný, bude stát město ještě mnoho úsilí - přece jen se jedná o komerční firmu, tvrdého obchodníka. Je ovšem ochotna jednat, sem tam provést ústupek - chyťme tedy příležitost za pačesy. Společností, které jednat nechtějí a asi ani neumějí, máme v Roztokách dost.

Jednejme a přemýšlejme nadále konstruktivně a netahejme do diskuse demagogické a populistické výkřiky s problematikou nesouvisející, jako se to dělo na posledním zastupitelstvu.

Michal Hadraba
zastupitel za SAKURU

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.