Městská rada souhlasila s navrženými granty pro sport a kulturu

Roztoky žijí sportem a kulturou celoročně a městská kasa k tomu přispívá svým neopominutelným dílem. Nejinak tomu bude i ve druhém pololetí letošního roku.

Na konci června zasedly dvě komise vedené Tomáši Novotnými, takto komise sportovní a komise kulturní. Probraly se bezmála půlmilionovými požadavky na podporu ušlechtilých spolkových počinů na poli kultury a sportu, jakož i podniky, které plánují odvážní jednotlivci.

Rozdělování prostředků bylo naprosto nekonfliktní, možná i proto, že částka rezervovaná na měsíce červenec až prosinec byla solidní a bylo možno pořadatele akcí všeho druhu rozumně "pocukrovat".

Obě komise rády konstatovaly, že projekty byly solidně zpracovány a že žadatelé svými nápady výrazně obohatí společenský život Roztok.

Na co se tedy mohou těšit naši spoluobčané ve druhém pololetí letošního roku?

Ojedinělým počinem, který kulturní komise ráda podpořila v plné výši, je jízda pro Adélku. V době, kdy budete číst tento Odraz, bude bohumilá akce pana Vladimíra Vidima již minulostí - věřme, že úspěšně. V našem městě proběhne Pohádkový kaleidoskop pořádaný divadélkem Kvítko, Ivan Pazour uspořádá III. ročník Roztockého hudebního podzimu. Čtveřici komorních hudebních a literárních pořadů přiveze do Roztok Václav Pavlík. Zrekonstruovanou Palachovou třídou se proběhne opravdový Tichý Jelen, který má povoleno podrásat jen vozy stojící mimo parkovací pásy. Kvetoucí zeleň ožírat nesmí, na to obecní finance věru nedáváme!

Dvě akce pro své členy i pro veřejnost uspořádá Svaz postižených civilizačními chorobami, radostné chvíle pro nejmenší připraví Rožálek. Čtyři svíčky na adventním věnci, takto čtyři kulturní podniky, vzejdou z dílny Roztok - města pro život, zpívat v předvánočním čase bude Rosa i Roztoč.

Tělovýchovná jednota Sokol uspořádá tradiční Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, sdružení s názvem Equilibrum Education připraví pro fyzicky disponované borce překážkovou dráhu.

Nevypočetli jsme všechny zajímavé podniky. Ty jsou zveřejňovány pravidelně na webu. Dodejme snad jen, že na všechny akce ve druhém pololetí bude vydáno bezmála 300 000 korun.

Novinkou je i usnesení městské rady, že podpořené akce automaticky získávají záštitu města. Jejich pořadatelé tedy nemusejí o záštitu následně žádat.

Tomášové Novotní
předsedové sportovní a kulturní komise

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.