Mimořádná březnová rada

Rada města se sešla k svému mimořádnému jednání v předvečer jednání zastupitelstva 26. 3. 2014, a to k projednání jediného bodu. Na své minulé schůzi RM svým usnesením pověřila pana Ing. Ivo Cihláře řízením školy od 1. 4. 2014 do doby jmenování nového ředitele školy, který vzejde z konkurzu. Dne 19. 3. však vedení města obdrželo dopis pana učitele Cihláře, že na toto pověření rezignuje. Proto bylo bezpodmínečně nutné se znovu touto otázkou zabývat. Problém je trochu v tom, že školský zákon ani příslušné vyhlášky postup a podmínky pověření řízením neupravují a právní stanoviska v této věci jsou dosti odlišná. RM se tak řídila stanoviskem MŠMT a konstatovala, že po toto přechodné období bude školu řídit statutární zástupkyně ředitelky paní Drahomíra Moravcová.

RM pak ještě schválila delegaci města na květnovou konferenci partnerských měst do polské Skawiny ve složení St. Boloňský, M. Šlancarová a V. Calta a vzala na vědomí harmonogram investičních akcí města pro rok 2014 předložený místostarostou R. Jandíkem.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.