Mimořádné jednání rady

Rada města se sešla k svému mimořádnému, letos již šestému jednání dne 23. dubna 2014, aby projednala některé neodkladné věci.

Šlo zejména o schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby v ulicích Na Valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem a též v Třebízského ulici.

Zadávací podmínky byly schváleny, a to včetně komise pro hodnocení nabídek. Tím jsme opět udělali další krok k realizaci této technicky i finančně náročné akce.

Rada též schválila uzavření smlouvy na výkon technického dozoru investora pro realizaci 1. etapy rekonstrukce komunikací v letošním roce.

Obšírnější diskuse nastala nad plánem rekonstrukce ulice Jana Palacha. I v tomto případě jde o stavebně i finančně značně náročnou akci, není tedy divu, že byl podrobně zkoumán každý detail, včetně řešení chodníků. Nakonec se radní dohodli, že konečné rozhodnutí ponechají na řádné květnové jednání RM.

Malý krůček kupředu byl udělán i souhlasem s nabídkou na vypracování zadání změny regulačního plánu Na Panenské. Jak již bylo v minulém čísle napsáno, tato připravovaná změna je pro město velmi pozitivní. Diskutovalo se i o průběhu přípravných prací na zpracování zadání nového územního plánu. Je to tak říkajíc „běh na dlouhou trať“, ale tím spíše není dobré věc odkládat.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.