Mimořádné listopadové jednání rady

Na své mimořádné schůzi se sešla Rada města dne 27. 11. 2013.

Jejím hlavním smyslem bylo projednat návrh rozpočtu na rok 2014. K tomu bylo ještě přidáno několik dalších bodů, jejichž projednání nesneslo odkladu.

Prvním z těchto bodů bylo řešení situace se správou bytového a nebytového fondu města, neboť společnost RealSprom, s. r. o., zajišťující tuto službu, dala městu výpověď z mandátní smlouvy. Bude proto urychleně vypsáno výběrové řízení na nového správce.

Příjemnější pak bylo schválení platebního kalendáře, podle něhož poskytne společnost PV Roztoky dar městu ve výši 3 mil. Kč. Společnost PV Roztoky staví na Panenské další objekt Vědeckotechnického parku.

Návrh rozpočtu k vyvěšení schválen

Potom již došlo na vlastní rozpočet. Radní postupně prošli paragraf po paragrafu a dohodli se na některých úpravách, které však nijak zásadně nemění návrh předložený panem starostou. V roce 2014 bude hlavní investiční prioritou dostavba základní školy, značná injekce bude směřovat do obnovy vodohospodářské infrastruktury (včetně opravy vodojemu Žalov) a také se bude pokračovat v rekonstrukci komunikací a chodníků.

Návrh rozpočtu bude nyní po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce a kdokoliv z občanů má možnost k němu podat připomínku. Návrh rozpočtu též projedná finanční výbor ZM a konečně 18. prosince by mělo rozpočet ve finální podobně schválit zastupitelstvo města.

Opět záměr psího hotelu

Závěrem jednání ještě radní projednali pár drobností a jednu věc citlivou - odvolání proti (negativnímu) usnesení RM ve věci zřízení psího hotelu a školky. Toto odvolání, které obsahuje několik věcných nepřesností, podala navrhovatelka tohoto záměru. Je třeba říci, že RM na své srpnové schůzi vyslovila souhlas se změnou užívání rodinného domu na nebytový prostor, nikoliv však s vlastním podnikatelským záměrem - hotelu a školky pro psy. K žádné zásadní pozdější změně stanoviska města nedošlo, jakkoliv se to snaží navrhovatelka takto interpretovat.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.