Mladí hasiči Roztoky

Když se řekne hasiči, představí si každý houkající hasičské auto a hasiče, který se snaží zachránit nějaký hořící objekt, rozřezat spadlý strom nebo vyřešit událost, která přímo nebo nepřímo zasahuje do našich životů. Když se řekne mladý hasič, asi si vybavíte stejnou osobu pouze v mladším věku. Nyní Vás ale vyvedeme z omylu. Mladý hasič je holka nebo kluk, který má zájem poznat a naučit se něco o požární činnosti a o tom, co ten velký hasič musí umět pro to, aby nám mohl v nečekaných situacích pomoci.

Cílem Oddílu mladých hasičů je připravit tyto malé nadšence, aby věděli, co a jak si počít v situaci, kdy se musí rychle a bezchybně jednat. Naučí se, jak se zachovat, když někde spatří oheň nebo osobu, která je v nesnázi, nebo jak poskytnout základní ošetření. Budou vědět, jak přivolat pomoc, která čísla jsou na příslušné složky Integrovaného záchranného systému. Také se učí, jak se orientovat a chovat v přírodě, vázat uzle a samozřejmostí jsou teoretická i praktická hasičská cvičení -trénink požárního útoku, použití požárních hadic a jejich napojení k přívodu vody. Chceme děti také seznámit s historií i současností dění kolem nás. O prázdninách jsme se byli proto podívat například v krajském operačním středisku KOPIS Kladno, aby děti věděly, kam se dovolají, když přivolávají pomoc, a aby viděly, jak probíhají hasičské výjezdy. Dále jsme navštívili policejní muzeum v Praze, kde jsme si prohlédli historii i současnost Policie ČR, seznámili jsme se s technickým vybavením a výjezdovými vozidly Hasičské záchranné stanice Prahy 6-Petřiny, uskutečnili jsme i výlet do Ekotechnického muzea v Praze 6 a také do historického vojenského muzea v Lešanech, kde jsme shlédli vybavení Armády ČR a jiných zemí a měli jsme možnost vidět vojenskou techniku při ukázkách v boji. I nadále máme v plánu organizovat další zajímavé výlety a tematické akce.

V oddílu mladých hasičů v Roztokách máme 15-20 dětí ve věku 6-13 let. Při příležitosti oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Roztoky naši mladí členové před zraky rodičů a ostatních diváků složili na Tyršově náměstí slavnostní přísahu, kde se zavázali plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů. Všichni obdrželi oddílové tričko a čepici a také diplom podepsaný starostou města a vedoucím oddílu. Na oslavě 1. výročí oddílu mladých hasičů poté dostali uniformy, ve kterých budou reprezentovat oddíl při soutěžích a ostatních aktivitách. Nezbytnou součástí uniforem a chloubou mladých hasičů jsou přilby, které spolufinancovalo město Roztoky.

Za hezkého počasí se scházíme na hřišti TJ Sokol, kde děti sportují a učí se hasičským dovednostem, při nepřízni počasí a v zimním období máme k dispozici třídu v Základní škole Roztoky.

Touto cestou chceme poděkovat našim příznivcům a sponzorům, městu Roztoky za přispění na výbavu mladých hasičů a paní ředitelce Mgr. Aleně Gabalové ze Základní školy Roztoky za vstřícné jednání a za ochotnou nabídku zapůjčení prostor pro kroužek.

Dění a události mladých hasičů můžete sledovat na našich stránkách www.omhroztoky.webnode.cz. Pokud byste měli zájem přihlásit i své dítě do Oddílu mladých hasičů, kontaktujte hlavního vedoucího kroužku Kamila Valeše, tel. 739 697 879.

Kamil Valeš

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.