Na přelomu července a srpna se konala hned dvě jednání roztocké městské rady

Na červencové schůzi uložili radní oddělení životního prostředí, aby se intenzivně zabývalo situací, kdy jsou majitelé nemovitosti sousedící se sportovním areálem v Žalově obtěžováni hlukem a přelétáním míčů. Úřad zajistí akustickou studii a v dohledné době také úpravu oplocení areálu. Rada rozhodla neschválit a znovu posoudit nabídku služeb dotačního poradenství, zabývala se pronájmy pozemků v obci, několika pachty i zpřístupněním pozemku v areálu školy.

To požaduje majitelka pozemku, která (zatím) uspěla v soudním sporu s obcí a která si část pozemku na školní zahradě zřejmě ohradí.

Rada vzala na vědomí informaci o možnostech výstavby nové budovy ZŠ v Žalově, v areálu vlastněném firmou Trigema, kývla na vícepráce při výstavbě silnic a chodníků i na opravu můstku v lokalitě U Zastávky, pevně zaštítila Bleší trh konaný 3. září a zabývala se rovněž žádostí firmy Ekospol, která od našeho města požaduje součinnost ve věci stavební.

J. Kolcun představil radě svůj záměr vybudovat opičí dráhu v ulici Na Vyhlídce a rada se shodla na tom, že by toto sportoviště mělo být přírodního charakteru, s certifikovanými prvky, prozatím bez nároku na finanční podporu města.

Rada také pověřila Ing. Ivana Golla vedením Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí poté, co z tohoto místa odešel na vlastní žádost Dr. Ján Polák.

Dne 10. srpna se radní zabývali pravidly přidělování odměn členům komisí a výborů, která předložil tajemník radnice. Rada souhlasila s přijetím finančních příspěvků od společností Trigema, Eaton Elektrotechnika a DA Corporation na Slavnosti levého a pravého břehu, stanovila cenu nově vydané publikace Roztoky proti totalitě na 112 Kč a vzala na vědomí ukončení nájmu restaurace v Nádražní ulici čp. 21 s tím, že musejí být vypořádány všechny závazky ze strany dosavadního nájemce. Starosta informoval o plánované revitalizaci hřiště v Tichém údolí, jejíž součástí bude i ošetření zeleně a výsadba nových stromů tam, kde jsou stávající na hranici životnosti. (Zde uveďme, že nepůjde o žádné plošné kácení, ale o uvážlivý a odbornými posudky podložený postup.) Vedení města dále souhlasilo s poskytnutím pravidelného daru Středočeskému muzeu ve výši 35 000 Kč, které muzeum použije na kulturní a vzdělávací podniky pro roztockou veřejnost i přespolní návštěvníky ve druhém pololetí letošního roku.

Městská rada věnovala velkou pozornost také nepříliš povzbudivé zprávě místostarosty o rušení klidu a občanského soužití ve vilové lokalitě Bělina, kde nový nájemce jedné z vil dlouhodobě obtěžuje své sousedy mohutným chovem loveckých psů v místě pro tyto účely zcela nevhodném. Rada souhlasila s tím, že dotčeným poskytne právní pomoc a že obec vstoupí do kontaktu s veterinární správou. Radní také požádali městskou policii, aby místu věnovala intenzivní pozornost.


Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Městská rada 20. července | Tomáš Novotný
O čem jednalo zastupitelstvo | Marie Šlancarová
Z jednání městské rady | Marie Šlancarová
O čem jednala rada | Marie Šlancarová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.