Na programu byla budoucnost města

Lednové zastupitelstvo mělo na programu dva zásadní body. Jeden se týkal developerského projektu v Nádražní ulici a druhý zadání územního plánu - v obou případech šlo tedy o budoucnost Roztok. Ke každému z nich proběhla dvouhodinová, místy velmi vzrušená debata, leč s rozdílným výsledkem.

V případě bytového souboru v Nádražní ulici namísto názorné prezentace změn projektu, které jdou vstříc požadavkům města, předestřel zastupitelům pan architekt výklad značně nesourodý a chaotický. Současně bylo zastupiteli vzneseno mnoho dílčích připomínek k návrhu smlouvy mezi městem a investorem o podmínkách výstavby, která jim byla předložena ke schválení. Některé bylo možné vyřešit okamžitě, jiné ovšem vyžadují nové jednání s investorem. Výsledkem byl odklad hlasování o smlouvě o dva měsíce. Před ním ještě proběhne jedna veřejná prezentace upraveného projektu.

Navíc se ukázalo, že zastupitelé neměli k dispozici všechny důležité podklady pro rozhodnutí, například poslední vyjádření úřadu územního plánování MÚ Černošice z 22. prosince 2015, v němž se mimo jiné uvádí: "Úřad (...) s výše uvedeným záměrem z hlediska uplatňování záměrů územního plánování nesouhlasí." V odůvodnění se kromě jiného uvádí: "Navržená výška staveb a rozsah zastavění pozemku nadále neodpovídají charakteru a objemům okolní zástavby, a to jak při absolutním měření, tak při subjektivním posouzení. Navrhovaná výška jednotlivých bloků dosahuje na jižní straně a v zadních partiích osmi podlaží a překračuje tak výšku všech staveb v okolí několikanásobně."

Podobně se vyjádřila i zastupitelka J. Tichá, když upozornila, že složitá debata je vlastně důsledkem faktu, že celý projekt (122 bytů pro cca 350 obyvatel) je s ohledem na zastavěnou plochu výrazně předimenzovaný.

Zadání územního plánu je vlastně závaznou osnovou, na základě které bude zpracován vlastní návrh nového územního plánu. Jde o akt výkonu státní správy (pořizovatelem je MÚ Černošice), který má svá přísná pravidla a lhůty, takže v této fázi již bohužel nebylo možné akceptovat dodatečné připomínky, a to včetně mých, které jsem k projednání předložil. Lze jen doufat, že budou vzaty v úvahu při další etapě zpracování ÚP - jeho návrhu.

Nový územní plán nebude znamenat žádnou revoluční změnu a jeho základní filozofie je zatím konsenzuálně přijímána napříč politickým spektrem. Jenom je nutné, aby po 20 letech jeho platnosti byl ÚP komplexně prověřen, opraven, doplněn či zpřesněn.

Asi nejzávažnější je náprava chyby staré 15 let, kdy SÚ povolil stavbu rodinných domů Na Panenské I částečně též v ploše vymezené nikoli pro bydlení, ale pro nerušící výrobu a služby.

Tím vznikl majitelům těchto nemovitostí evidentní problém (nebudu všechny komplikace vypisovat, ale je to i snížená tržní cena nemovitostí), který by měl být zhojen tím, že nový územní plán bude respektovat vzniklou skutečnost. V zadání tento požadavek bohužel nenajdeme, ale je nutné věřit slibu vedení města, že se tak stane i bez jednoznačného odkazu v textu zadání.

Zadání územního plánu bylo posléze většinou 16 hlasů schváleno a následně bylo přijato ještě doprovodné usnesení požadující, aby se do návrhu ÚP promítla mimo jiné i náprava této zmíněné chyby. 

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.