Na rozcestí

Začátek podzimu je pro majitele nemovitosti časem příprav na zlé časy a pro správce obecního kasy dobou sestavování rozpočtu na příští rok. Také letos koncem září byl tento proces zahájen tím, že správci rozpočtových kapitol poslali starostovi své návrhy, a skončí na prosincovém či lednovém zasedání zastupitelstva. Příprava rozpočtu na rok 2016 bude zvláštní v tom, že souběžně bude zpracováván střednědobý výhled investic a dokončován strategický plán města, obsahující konkrétní projektové záměry v podobě projektových karet. A právě k tomu střednědobému i možná trochu delšímu výhledu bych rád přidal pár poznámek.

Město se těší dobrému finančnímu zdraví. Zvládlo znamenitě dostavbu školy, nemá dluhy a ročně je schopno investovat velmi slušné peníze. Přesto se musíme dobře připravit na roky a investice příští, abychom si dobrý „rating“ a perspektivu dalšího spořádaného hospodaření zachovali.

Vila
Vila | ilustrační foto | mF

Rekonstrukci čistírny odpadních vod, ať už v jakékoli variantě, zaplatí ti, kteří novou kapacitu potřebují, tedy developeři. Město se však v oblasti technické infrastruktury musí vypořádat s nedostatečným přítokem pitné vody a s rekonstrukcí vodovodního řadu v Tichém údolí. Zázraky se vymyslet nedají, jen dobře akci připravit a pokusit se urvat aspoň na část dotaci.

Tři další investice na sebe však volně navazují a v nich se už hodně vymyslet dá. Dobře i špatně. Rekonstrukce vil v Tichém údolí, nová kapacita mateřských škol (a možná i školy základní) a výstavba nového objektu, který by nahradil přežívající „likusáky“ - vedlejší budovu úřadu a knihovnu. Ve všech třech případech jde o investice v řádu mnoha desítek milionů a jít do nich zcela bez dotace znamená likvidaci ostatních investic ve městě – anebo těžké zadlužení.

Z vily čp. 125 by měla vzniknout podle vůle zastupitelstva mateřská škola se dvěma třídami. Od jarního rozhodnutí se však leccos změnilo. Ukazuje se, že by se do vily dobře vešlo jen 40 dětí, není snadné vyřešit problémy s dopravou a parkováním a vedou se ostré spory o to, zda by před vilou měl točit autobus linky č. 359. Neblahý osud vzala dětská skupina - v objektu Sokola byl v plášti budovy zjištěn azbest a práce musely být zastaveny, takže odepisujeme dalších 24 míst.

Nenastal čas všechno přehodnotit? Dřív, než bude zadáno zpracování poměrně drahé projektové dokumentace na rekonstrukci vily čp. 125 na mateřskou školu?

Získat dotaci na mateřskou školu v historické vile nebude snadné, protože náklady na jedno dítě budou v porovnání s novostavbou extrémně vysoké. A 40 míst problém stejně nevyřeší, jen ztíží případný pokus o dotaci na další objekt, protože důležitým parametrem při hodnocení žádosti je počet neuspokojených žádostí o umístění dětí do školek. Vlastních pozemků, kde by bylo možné postavit novou budovu pro tři nebo čtyři třídy dětí, máme několik, ten nejméně konfliktní je v Solníkách, za koncem zástavby, kam je třeba jen dotáhnout sítě. A 90% dotace z evropského fondu by nás neměla minout.

A co s vilou čp. 125, respektive s oběma vilami? Na počátku našich diskusí o rekonstrukci vil jsem v radě města zcela beznadějně prosazoval názor, že do historických vil patří jedině luxusní bydlení, nechť jsou rekonstruovány proto jako bytové domy a slouží tak, jak kdysi sloužily původním majitelům. Dotace na obnovu bytových domů je sice jen čtyřicetiprocentní a musí být zaměřena na snížení energetické náročnosti stavby, nicméně i to by znamenalo slušnou úsporu, problémy s parkováním by byly mnohem menší a hlavně provoz bytových domů nenese pro město v celkovém účtu další náklady, naopak mírný zisk. Dokud jsme nezadali zpracování projektové dokumentace, neztrácíme skoro nic. Stačí revokovat několik usnesení.

Jen v případě, že dokážeme se ctí a bez velkých dluhů zvládnout investice do mateřských škol a historických vil čp. 110 a 125, můžeme se pustit do výstavby „komunitního centra“ (tak se to asi bude muset jmenovat právě kvůli dotaci), které by nahradilo dvě sice ošetřované a poctivým azbestem nejspíš taky vyztužené, ale už neúnosně přežívající škatule v sousedství radnice. Pokud to nezvládneme do roku 2022, stavěli bychom ze své kapsy. A ta by na to nestačila.

Jaroslav Huk

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.