Na roztockých lokalitách proběhla obnova cenných teplomilných stanovišť

Společná tisková zpráva Sdruženi Roztoč, z. s., a Beleco, z. s., ze dne 28. 4. 2016

Tento týden končí po téměř dvou letech obnova vřesovišť na lokalitách přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí a vrch Řivnáč v rámci projektu Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Na ploše několika hektarů došlo k odstranění náletových dřevin a byla zde zahájena pastva ovcí a koz. Spolu s akcemi konanými pro místní veřejnost Sdružením Roztoč ve spolupráci s Beleco, jako výpravy do krajiny či Prázdniny na stepi pro děti, brigády či přednášky s ukázkami pastvy, se podařilo v Roztokách vybudovat chodidlárium přímo v Roztokách u prostor Roztoče a piknikovou zónu na vrchu Řivnáč.

Zarůstání. Neobhospodařování. To jsou hlavní hrozby pro cenná stanoviště v okolí města Roztoky u Prahy, kde se nacházejí cenná teplomilná stanoviště se zanikajícími fragmenty skalních stepí. Jak uvádí Pavel Marhoul, Beleco, který v projektu obnovní práce koordinuje, „jak v přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí, tak na vrchu Řivnáč probíhala historicky pastva - v Tichém údolí soukromá, na vrchu Řivnáč bývala obecní pastvina (tzv. draha). Pastviny byly opuštěny před několika desetiletími a postupně z větší části zarostly náletovými křovinami. Z původně rozlehlých vřesovišť zbyly již pouze fragmenty, které se viditelně každým rokem zmenšují. Vřesoviště jsou v současnosti přestárlá s nízkým stupněm regenerace a hrozí jejich vymírání. Přesto jsou skalní step a vřesoviště v Roztokách přírodovědně mimořádně významná území s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů.“ Včasným zavedením vhodných obnovných a údržbových zásahů lze negativní procesy úspěšně zvrátit.

Klíčový pro dlouhodobou obnovu a ochranu těchto cenných stanovišť je i vztah místních lidí k těmto místům, porozumění jejich hodnotě a zapojení do jejich ochrany. Právě to je silná stránka Sdružení Roztoč, které se v Roztokách dlouhodobě zapojuje do společenského dění a které tímto projektem propojilo kulturní a společenské aktivity s těmi ochranářskými. "Posilování dobrého vztahu k místu, kde žijeme, a uvědomění si jedinečnosti našeho kraje, je jeden z pilířů naší činnosti. Díky aktivitám projektu jsme místním lidem pomohli objevit nová místa a , prohlédnout si je nejen očima procházejících návštěvníků. Naši lektoři dokázali výjimečnou formou propojit vnímání krajiny s uměleckými aktivitami. Pro děti i dospělé připravili umělecké instalace v krajině, zážitkové cesty pro všechny smysly, povídání o paměti krajiny a mnohé další" vysvětluje Dita Votavová, koordinátorka za Sdružení Roztoč.

Díky zájmu místních lidí, Městského úřadu Roztoky i Krajského úřadu Středočeského kraje jako příslušného orgánu ochrany přírody budou vybrané aktivity projektu pokračovat i po jeho skončení - nejen pastva a vyřezávání, ale i akce pro veřejnost, například letní tábor Prázdniny na stepi.

Odborné kontakty:

Pavel Marhoul, zoolog a koordinátor managementových prací, Beleco, pavel.marhoul@beleco.cz, tel. 773 540 010 

Dita Votavová, koordinátorka publicity a osvětově-vzdělávacích aktivit, Sdružení Roztoč, dita.votavova@roztoc.cz, tel. 775 889 940 

Lenka Vokasová, koordinátorka projektu, Beleco, lenka.vokasova@beleco.cz, tel. 602 750 309

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.