Naposledy (?) o přebírání článků z Odrazu

Protože neustále přicházejí dotazy, jak je to tedy s ošetřením autorských práv článků v Odrazu ve vztahu k jejich přebírání jinými médii, pokusím se znovu a komplexněji tuto problematiku shrnout, a to s využitím právní analýzy, kterou si město jako vydavatel Odrazu nechalo vypracovat.

Články v Odrazu lze rozdělit do tří skupin.

V první z nich jsou informace, které lze označit jako denní zprávy, jež nejsou autorským dílem, a nepodléhají tak ochraně autorského práva.

Druhou skupinu tvoří články, které zpřístupňují zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských. Ty mohou být převzaty, pokud to není výslovně zapovězeno. Zapovězení může za současné situace, kdy město není vlastníkem autorských práv, vyslovit pouze autor.

A konečně třetí skupinu představují články, které pod pojem zpravodajství nelze podřadit. Ty nelze podle autorského zákona přebírat bez souhlasu autora vůbec. V případě, že se tak stane, musí se (za současného stavu) autor svých práv domáhat sám.

Existuje možnost, jak může autor přenést ochranu svých autorských práv na město (tj. na Odraz), a sice možnost uzavření licenční smlouvy mezi autorem a městem. Potom zápověď převzetí a vymáhání autorských práv může provádět město.

Nabízíme tedy autorům, kteří si nepřejí, aby se jejich články (ze druhé, a zejména ze třetí skupiny) určené pro Odraz objevily i někde jinde, aby kontaktovali mou maličkost a uzavřeli s městem licenční smlouvu.

Ti, kterým přebírání jejich článků nevadí nebo kteří si svá autorská práva chtějí chránit sami, samozřejmě žádnou smlouvu sepisovat nemusí.

Jaroslav Drda

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Jaký by měl být ODRAZ? | Eva Frindtová
Drdovo | René Šefr
Léta s Odrazem | Jaroslav Drda
Píšu, píšeš, píšeme | Jaroslav Drda

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.