Návrh roztockého rozpočtu pro rok 2014

Rada města na svém mimořádném zasedání dne 27. 11. 2013 projednala rozpočet na příští rok. Návrh rozpočtu počítá s příjmy a výdaji ve výši téměř 191 mil. Kč. Značnou část výdajů představují investiční akce.

Rozpočet
Rozpočet | ilustrační foto | mF

Na příjmové stránce je potřeba uvést, že rozpočet počítá s běžnými příjmy ve výši více než 108 mil. Kč (daně, poplatky), stále ještě částečně neproplacenou dotací na sběrný dvůr a jídelnu ve výši 6,7 mil. Kč, s dotací na školu 19,5 mil. Kč a finančními prostředky na účtu města převedenými z minulých let ve výši 56,5 mil. Kč.

Na úrovni výdajové, která je pro obyvatele města obvykle tou zajímavější, bude oněch 191 mil. Kč rozděleno zejména mezi investice. Největší část bude stát dostavba školy, na kterou je pro rok 2014 rozpočtováno dalších 48,8 mil. Kč.

Velmi výraznou část, konkrétně 25 mil. Kč, ukrojí investice do vodohospodářské infrastruktury, kde má město prokazatelný deficit z minulých let. Z této částky bude 13 mil. Kč investováno v rámci projektu výstavby kanalizace na Žalově a v ulici Třebízského. Téměř 7 mil. Kč bude stát nutná oprava vodojemu, která se nestihla v letošním roce. Zbytek jsou menší akce související s opravami v čistírně nebo v souvislosti s opravami silnic.

Právě silnice budou dalším okruhem investic, na který se chceme v roce 2014 zaměřit. Některé investice máme již připravené a v roce 2013 se nestihly kvůli administrativním průtahům. To se týká zejména projektu ulice Máchova a části ulice Nad Vinicemi (3,6 mil. Kč) nebo projektu Plzeňská, Zeyerova (1 mil. Kč). Nový povrch by měly dostat i ulice Na Valech, Wolkerovo a Pod Řivnáčem (celkem 6,3 mil. Kč), kde se bude zároveň budovat zmíněná kanalizace. Dále se opraví i zbytek Šaldovy ulice. Dalších téměř 15 mil. Kč je připraveno v rezervě na opravy ulic Jana Palacha, Puchmajerova, Sedláčkova nebo Vidimova, jejíž realizace bude vázána na bezproblémové čerpání dotace na školu. Celkem je možné v roce 2014 proinvestovat více než 32 mil. Kč, což je pravděpodobně rekordní částka, kterou kdy Roztoky na silnice vynaložily – možná i celkově.

Tento investiční plán je pro naše město poměrně ambiciózní, nicméně si myslím, že při troše dobré vůle, trpělivosti a pochopení obyvatel je z velké části realizovatelný. Finální rozpočet bude schvalovat ještě prosincové zastupitelstvo.

Ing. Roman Jandík
místostarosta města za ODS

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.