Návštěva ve Skawině

Ve dnech 15. až 18. května 2014 zavítala delegace našeho města (St. Boloňský a V. Calta) na setkání partnerských měst do polské Skawiny. Letošní setkání bylo významnější než ta pravidelná každoroční, protože bylo uspořádáno při příležitosti oslav 650. výročí založení Skawiny a 10. a 15. výročí partnerských kontaktů s německým a italským městem. Skawina byla založena na kupecké stezce podle tzv. magdeburského obchodního práva za krále Kazimíra Velikého, v době, kdy i české země zažívaly „zlatý věk“ panování krále a císaře Karla IV. Pokud jde o partnerství měst, Skawina se v současné době přátelí se šesti městy (včetně Roztok) a navazuje kontakt s městem sedmým, moravským Holešovem.

Jedinou vadou na kráse letošního setkání bylo opravdu „psí počasí“, připomínající spíše konec listopadu než polovinu května, což poněkud omezilo doprovodný kulturní program.

Protože se setkání konalo i v předvečer voleb do Evropského parlamentu, i jeden jednací den konference byl věnován této problematice. Kromě toho se i spontánně do našich rozhovorů vmísilo hodnocení dramatické situace na Ukrajině, kterou nám přítomní zástupci města Peremyšlany (nedaleko Lvova) objasnili ze svého pohledu. S nadějemi vzhlíželi k blížícím se prezidentským volbám, ale čas ukáže, zda byla blíže pravdě naše skepse, či jejich mírný optimismus.

Program setkání byl velmi nabitý, takže ani nedošlo na návštěvu nedalekého Krakova, solných dolů či jiné pamětihodnosti.

V rámci letošního setkání také zasadili představitelé všech partnerských měst památné stromy v městském parku, takže zde mají svůj strom s informační tabulkou i Roztoky.

Tato setkání zástupců měst ve Skawině mají tradičně vysokou společenskou úroveň, až se poněkud vymykají střízlivým měřítkům české komunální politiky. Je vždy velmi osvěžující neformálně pohovořit s představiteli jiných měst, pochopit blízkost některých problémů, ale i překvapivé odlišnosti. Zajímavé je i sledovat rychlý pokrok Poláků při likvidaci dluhu na základní infrastruktuře země, a to zejména s pomocí velkých finančních injekcí z evropských dotací. Proto také na oficiální úrovni nezazní ani jedno kritické slovo k fungování EU, to můžete zaslechnout jen v neformálním hovoru na banketu.

Slavnostní zasazení pamětního stromu Roztok v městském parku.

Místostarosta Roztok St. Boloňský a starosta Skawiny A. Najder.

Hlavním pilířem našeho partnerství se Skawinou je výměna školní mládeže, což považuji za velmi významné. Zajímavé je zjištění, že hlavním dorozumívacím jazykem našich i polských školáků je angličtina. Ještě letos se uskuteční návštěva polských dětí v Roztokách a na podzim reciproční zájezd našich školáků do Skawiny.

Také jsme si s panem starostou zkušebně zacvičili na nářadí u pamětní desky.

Otevření cyklostezky v městském parku.

Doufám, že aktivní partnerské kontakty mezi našimi městy budou pokračovat i v příštím volebním období a s novým vedením naší základní školy. Příští rok to bude již 10 let od podepsání partnerské smlouvy mezi našimi městy.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento projekt (Europe for Citizens) byl financován s podporou evropské komise

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.