Návštěva ze Skawiny

Ve dnech 11. až 13. září 2015 pobývala v Roztokách na pozvání starosty našeho města delegace vedení partnerského města Skawina v Polsku. V sobotu v podvečer pak dorazil na Slavnosti pravého a levého břehu i celý autobus dalších polských přátel, členů zastupitelstva, spolku pro partnerství měst a dalších zájemců o naše město a samozřejmě také o hlavní město Prahu.

Členy oficiální delegace města Skawina byl místostarosta pan Norbert Rzepisko, předseda rady města Witold Grabiec a radní Eugeniusz Zajac. Spolek pro partnerství měst reprezentovala předsedkyně Krystyna Droździewitz a místopředsedkyně Malgorzata Kopeć.

Představitelé obou měst podepisují memorandum o další spolupráci

V pátek uspořádalo vedení města slavnostní večeři na počest našich hostů v hotelu Academic. Setkání se kromě starosty města Jana Jakoba zúčastnil též radní Martin Štifter, členka zastupitelstva a předsedkyně sdružení Roztoč Jitka Tichá, ředitel ZŠ Petr Bezděka, ředitel ZUŠ Bohumír Šlégl s manželkou a vedoucí odboru vedení města Kateřina Skutilová, která s mou malou pomocí nesla břímě organizace celé akce. Bylo zde také u příležitosti 10. výročí uzavření partnerské smlouvy mezi našimi městy podepsáno memorandum o další spolupráci obou měst. V dalších dnech, kromě účasti na Slavnostech pravého a levého břehu, navštívili naši hosté památný Levý Hradec a roztocký zámek, včetně ateliéru Zdenky Braunerové. Troufám si říci, že interiér levohradeckého kostela a zejména základy prastaré rotundy pod jeho podlahou na hosty velmi zapůsobily. Také nové expozice Středočeského muzea v roztockém zámku si prohlédli s velkým zájmem a vyjadřovali se myslím po právu v superlativech. V neděli jsme se pak sešli v roztockém farním kostele na společné mši svaté a posléze na závěrečném společném obědě.

Co se za touto celkem suchou informací skrývá?

Smyslem návštěvy bylo dodat opět dynamiku vzájemným vztahům, které probíhají zejména mezi školami a spolky. Za hlavní těžiště partnerství jsme nikdy nepovažovali jen setkávání oficiálních delegací a účast na konferencích, byť vždy šlo o velmi příjemná setkání.

Poznávání partnerského města a prostředí sousední země, s jejich podobnostmi i odlišnostmi, je zejména pro dospívající mládež důležitým doplňkem základního vzdělání. Za zajímavý poznatek lze označit i zjištění, že přes příbuznost jazyků se naši žáci v Polsku dorozumívali se svými vrstevníky anglicky. Pro dospělé je zajímavé v posledních letech sledovat velmi dynamický rozvoj Polska, které se s pomocí finanční podpory Evropské unie mění téměř před očima. Tak jako pro naše partnery jsou zajímavé Roztoky svým sousedstvím s Prahou, pro nás je zas Skawina atraktivní blízkostí překrásného Krakowa, ale i dalších pamětihodností evropského významu včetně bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde bylo „průmyslovým" způsobem nacisty zavražděno několik milionů vězňů, převážně Židů. Nově byly navázány kontakty mezi spolky, zejména naše sdružení Roztoč a základní umělecká škola mají co nabídnout. V této souvislosti jsme pozvali naše polské přátele na roztocký masopust, který už dávno svým rozsahem i kvalitou přesáhl regionální význam.

Výměnu žáků v příštím roce plánuje i základní škola. Lze doufat, že přátelské vztahy budou zdárně pokračovat.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.