Navýšení poplatku za odpady

Zastupitelstvo na svém jednání dne 27. února 2013 schválilo novelu vyhlášky o místních poplatcích a s tím i novou výši poplatku za shromažďování a likvidaci komunálního odpadu. Tento poplatek činí pro letošní rok 600,- Kč na jednoho poplatníka.

Ani toto navýšení ještě zcela nepokrývá úplné náklady za odpadové hospodářství města (cca 670,- Kč na poplatníka). Vyhláška nabývá účinnosti dne 18. března 2013. Poplatky zaplacené před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají v dosavadní výši. Od poplatku jsou zcela osvobozeny osoby starší 75 let a částečně také vícečetné rodiny a osoby nepobývající v obci déle než 6 měsíců (nutno doložit).

Podrobnější dotazy o rozsahu úlev vám zodpoví paní Dědičová, ved. odboru vnitřních věcí MÚ (tel. 220 400 263).

Splatnost poplatku byla prodloužena z 30. dubna na 31. května t. r.

Děkujeme vám, že zaplatíte včas a v plné výši.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.