Názory

Tomáš Šalamon, 16.11.2016
Vítka Caltu čtu docela rád. Někdy se mu povede v jedné větě vystihnout to, na co bych já spotřeboval celý odstavec. Když jsem před časem viděl nadpis „Místostarosta není místodržící“, pocítil jsem naprosté souznění. Pan místostarosta a jeho suita si totiž dle mého názoru počínají v našem městě jako nějaký Paša Sokolović. Slovo „samospráva“ je jaksi odvozeno od „spravovat“. Pod tím si...
Číst dál dětské středisko místostarosta místostarostka zdravotnictví Názory
Michael Bernát, 11.11.2016
"Rada města zopakovala svůj kladný postoj k parkovišti P+R na nádraží v Roztokách" (zápis z jednání rady města ze dne 12. 10. 2016). „Rada města ukládá místostarostovi Novotnému vypravit dopis nám. primátorky hl. m. Prahy p. Dolínkovi ve věci dotace na výstavbu parkoviště" (usnesení rady města Roztoky č. 428-16/16). Termín pro plnění usnesení byl 9. listopadu,...
Číst dál Odraz 11/2016 p+r parkování Názory
Vít Calta, 11.11.2016
1. Trochu historie Nebudeme se probírat vzdálenější minulostí, kdy autobusovou dopravu zajišťovalo ČSAD Klíčov, ale ohlédneme se do doby poměrně nedávné. Roztoky byly zapojeny do Pražské integrované dopravy (PID) v červenci 1997, kdy začala jezdit linka 350 z Dejvické na Okoř. O rok později z ní byla "naklonována" linka 340, která zajišťovala spojení z Dejvické do...
Číst dál autobusy doprava Odraz 11/2016 parkování vlak Názory
Tomáš Novotný, 11.11.2016
Je potěšitelné, že z iniciativy společenství vlastníků jednotek dvou panelových domů proběhly v uplynulém půlroce dvě zásadní rekonstrukce v Masarykově a Braunerově ulici. Při první, menší, bylo vylepšeno prostranství kolem posledního věžáku (u dětského hřiště v ulici Obránců míru čp. 882 a 881). Stará a polorozpadlá přístupová plocha k oběma vchodům byla nahrazena novou, své...
Číst dál Braunerova ulice Odraz 11/2016 rekonstrukce Názory
Jan Jakob, 11.11.2016
Vážení spoluobčané, ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat roztockým voličům za nadprůměrnou volební účast. Roztočtí voliči tak dokázali, že jsou velmi rozumní, čehož si velmi vážím. Rád bych také poděkoval za velkou podporu, kterou jste projevili mně osobně. Je to pro mě nejen povzbuzení k další práci, ale i velký závazek. Děkuji všem mým spolupracovníkům v zastupitelstvu i na...
Číst dál doprava Odraz 11/2016 starosta úvodník živnostník roku Názory
Martin Štifter, 11.11.2016
Některé reakce našich bližních nás překvapí. Mezi ně, pro mne, patří článek Mgr. Boloňského v Odrazu č. 10/2016 "Slibem neurazíš?". Ano slibem, jenž vychází z dobré vůle pomoci dobré věci, není možné urazit. Veřejným konstatováním, že lidé, kteří mají jiný názor než vy, jednají nezodpovědně a snad licoměrně, však urazit jde! V článku jsou uvedeny celkem objektivně některé...
Číst dál čov Odraz 11/2016 rozvoj města Názory
Martin Krajdl, 11.11.2016
Ano, M. K., jsem to já. V roce 2012 jsem se stal krajským zastupitelem, od počátku mi bylo dáváno najevo, že ! "nejsem Váš", stejně jako v předvolebním čísle, kde jste prezentovali pouze své kandidáty pro letošní volby s tím, že Vám ČSSD ani KSČM nevyhovuje. Po celé čtyři roky jsem určitě neviditelný nebyl, ani to neumím, byl jsem neuvolněným řadovým krajským zastupitelem. Pracoval...
Číst dál kraj Martin Krajdl Odraz 11/2016 zastupitelstvo Názory
Tomáš Novotný, 11.11.2016
V uplynulých měsících se na mne obrátilo několik spoluobčanů s dotazem, zda obec nemůže nějak intervenovat na letišti. Přišlo jim - a myslím, že jim je třeba dát za pravdu -, že hlučnost letecké dopravy vzrůstá a že posedět v létě večer venku například v ulici Nad Vinicemi či v Tichém údolí znamená doslova na sebe při rozhovoru křičet. Navštívil jsem proto paní Hanu van der Hoeven...
Číst dál hluk letadla Odraz 11/2016 Názory
Marie Šlancarová, 11.11.2016
Úřad práce v Roztokách končí Radní souhlasili s výpovědí smlouvy o pronájmu prostor v Havlíčkově ulici, ve kterých jsou poskytovány služby státní sociální podpory občanům Roztok a přilehlých obcí. Na pracovišti v Roztokách mohou klienti podávat pouze žádosti s tím, že další úkony je třeba dokončit na centrálním pracovišti na Praze 7. Z tohoto důvodu využívají služby pouze 2 až 3 klienti...
Číst dál jednání Odraz 11/2016 rada správce úřad práce Názory
Jaroslav Drda, 11.11.2016
Jednou z činností, jimiž se člověk liší od ostatních živočišných druhů, je uctívání památky zesnulých předků v místě jejich posledního odpočinku. Máme na to dokonce den v kalendáři, kdy navštěvujeme a upravujeme hroby svých blízkých, zapalujeme svíčky a vzpomínáme. Vždy začátkem listopadu se hřbitovy rozzáří desítkami svíček. Má manželka měla v dětství ze svého pokoje výhled na...
Číst dál Odraz 11/2016 památka zesnulých úvodník Názory