Názory

Roman Jandík, 29.7.2016
Slovo starosty má přeci jen nějakou váhu, zvlášť když je to slovo úvodní a navíc v Odrazu. Proto by měl pan starosta vážit, co do něj píše a nevymýšlet si pohádky. Pro nepravidelné čtenáře si dovolím malé shrnutí. Roztoky hledaly místo pro školku či dětskou skupinu a já jsem napsal, že by management města měl zvažovat všechny varianty, tedy i pozemky s bývalými zanedbanými skleníky a přilehlou...
Číst dál Odraz 7-8/2016 pozemek zahrádkáři Názory
Marie Šlancarová, 29.7.2016
Druhý červnový čtvrtek ráno nasedám do mikrobusu a vyrážím s učiteli a žáky naší základní umělecké školy do partnerského města Skawina. Hlavou mi běží myšlenky na množství práce, kterou bych za čtyři dny namísto výletování stihla. Navíc Skawinu už přece znám, dvakrát jsem ji navštívila. Ani holky a kluci z hudebky se mi nezdají být dvakrát nadšení. Po cestě vyjadřují nejistotu z rodin...
Číst dál cesta návštěva Odraz 7-8/2016 Skawina Názory
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
V květnovém čísle Odrazu jsem v souvislosti s 25. výročím našeho časopisu publikoval rozhovor s Janem Chytilem, bývalým starostou našeho města. Chtěl připomenout tohoto muže, který nejen založil Odraz, ale stál v čele města ve složitém období přechodu od direktivního řízení obce k demokratickému - byl to mimochodem první rozhovor po jeho odchodu z radnice v roce 1994. Článek jsem...
Číst dál Odraz 7-8/2016 starosta Vojtěch Sedláček Názory
Jaroslav Drda, 29.7.2016
Ani o prázdninách neustal proud katastrof a násilností po celém světě. Stačí si projít novinové titulky za první dva červencové týdny. Nemine den, aby někde ve světě po desítkách a po stovkách úplně zbytečně neumírali nevinní lidé včetně dětí. Když si to porovnám s událostmi, které budí vášně u nás v Roztokách, začínám mít pocit, že nás možná tak trochu pálí dobré bydlo. Ne že by...
Číst dál Odraz 7-8/2016 spokojenost svět úvodník Názory
Jaromír Roškot, 29.7.2016
Děkujeme neznámé osobě, která letos na jaře vysekala cestu podél lesa na Solníkách a umožnila tímto průjezd cyklistům, kočárkům a pohodlný průchod pěším. Tato činnost byla zřejmě provedena nezištně a zdarma. Bohužel tato upravená cesta je některými obyvateli Solník užívána beztrestně jako skládka biologického odpadu (tráva, větve). Chtěli bychom připomenout těmto obyvatelům Roztok...
Číst dál cesta Odraz 7-8/2016 soln9kz Názory
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
Počátkem června jsem našel ve schránce, podobně jako většina obyvatel našeho kraje, časopis Středočech, který vydává v nákladu 527 000 ks (!) Středočeský kraj. Tím, že je financován z krajského rozpočtu, si ho vlastně nepřímo platíme z našich daní. Měl by tedy vyváženě odrážet názorovou pestrost politických subjektů i veřejnosti. Při prolistování tohoto plátku však máte dojem, že ho platí ze...
Číst dál časopis Odraz 7-8/2016 středočeský kraj Názory
Marie Šlancarová, 18.6.2016
Rada bych zde reagovala a doplnila informace k článku "Rozhovor s Janem Chytilem, prvním porevolučním starostou zvoleným v demokratických volbách". Mnozí čtenáři by totiž po přečtení textu mohli nabýt dojmu, že jím byl právě on. Je až s podivem, jakou práci si dali on i pisatel s tím, aby snad slovem nezavadili o skutečně prvního svobodného starostu Roztok Vojtěcha Sedláčka....
Číst dál Odraz 6/2016 starosta Voljtěch Sedláček Názory
Roman Jandík, 18.6.2016
Až budete platit městu daně, vzpomeňte si na tento článek. V minulém čísle časopisu Odraz jsem psal o nezdařeném projektu dětské skupiny v areálu Sokola s otazníkem - kolik bude roztocké daňově poplatníky tento rozmar ve finále stát? Stručně připomenu, o co jde: jistě bohulibý původní plán na dětskou skupinu dopadl tak, že město bez stavebního povolení znehodnotilo sokolům dříve...
Číst dál daně dětská skupina Odraz 6/2016 Názory
Jaroslav Huk, 18.6.2016
Už jsou to dva měsíce, kdy jsem byl přesazen. Asi jsem zlobil. Nebo to nějak se mnou roste. Dva ročníky gymnázia jsem taky absolvoval s třídní důtkou, i když v míře zlobení jsem patřil spíš k podprůměru. Zkrátka se to nějak stalo, byl jsem odsunut mezi opoziční galerku a odstrčen od korýtka (korytem se těch 1000 euro měsíčně nazývat asi nedá) - a od té doby se živím všelijak....
Číst dál inkluze Odraz 6/2016 škola Názory
Stanislav Boloňský, 18.6.2016
Dne 20. května se dožil ctihodných 50 let svého věku věčně mladý "tomík", místostarosta našeho města, Tomáš Novotný. O den později oslavil toto výročí v kruhu svých přátel, přičemž darů obdržel tolik, že jimi zaplnil dodávku o nosnosti 3,5 tuny. Některé dary byly nejen vtipné, ale i dosti rozměrné, jako např. figuríny prezidenta republiky a jeho tiskového mluvčího v...
Číst dál jubileum Odraz 6/2016 Tomáš Novotný Názory