Názory

Stanislav Boloňský, 29.7.2016
Počátkem června jsem našel ve schránce, podobně jako většina obyvatel našeho kraje, časopis Středočech, který vydává v nákladu 527 000 ks (!) Středočeský kraj. Tím, že je financován z krajského rozpočtu, si ho vlastně nepřímo platíme z našich daní. Měl by tedy vyváženě odrážet názorovou pestrost politických subjektů i veřejnosti. Při prolistování tohoto plátku však máte dojem, že ho platí ze...
Číst dál časopis Odraz 7-8/2016 středočeský kraj Názory
Jaroslav Drda, 29.7.2016
Ani o prázdninách neustal proud katastrof a násilností po celém světě. Stačí si projít novinové titulky za první dva červencové týdny. Nemine den, aby někde ve světě po desítkách a po stovkách úplně zbytečně neumírali nevinní lidé včetně dětí. Když si to porovnám s událostmi, které budí vášně u nás v Roztokách, začínám mít pocit, že nás možná tak trochu pálí dobré bydlo. Ne že by...
Číst dál Odraz 7-8/2016 spokojenost svět úvodník Názory
Marie Šlancarová, 29.7.2016
Druhý červnový čtvrtek ráno nasedám do mikrobusu a vyrážím s učiteli a žáky naší základní umělecké školy do partnerského města Skawina. Hlavou mi běží myšlenky na množství práce, kterou bych za čtyři dny namísto výletování stihla. Navíc Skawinu už přece znám, dvakrát jsem ji navštívila. Ani holky a kluci z hudebky se mi nezdají být dvakrát nadšení. Po cestě vyjadřují nejistotu z rodin...
Číst dál cesta návštěva Odraz 7-8/2016 Skawina Názory
Marie Šlancarová, 18.6.2016
Rada bych zde reagovala a doplnila informace k článku "Rozhovor s Janem Chytilem, prvním porevolučním starostou zvoleným v demokratických volbách". Mnozí čtenáři by totiž po přečtení textu mohli nabýt dojmu, že jím byl právě on. Je až s podivem, jakou práci si dali on i pisatel s tím, aby snad slovem nezavadili o skutečně prvního svobodného starostu Roztok Vojtěcha Sedláčka....
Číst dál Odraz 6/2016 starosta Voljtěch Sedláček Názory
Roman Jandík, 18.6.2016
Až budete platit městu daně, vzpomeňte si na tento článek. V minulém čísle časopisu Odraz jsem psal o nezdařeném projektu dětské skupiny v areálu Sokola s otazníkem - kolik bude roztocké daňově poplatníky tento rozmar ve finále stát? Stručně připomenu, o co jde: jistě bohulibý původní plán na dětskou skupinu dopadl tak, že město bez stavebního povolení znehodnotilo sokolům dříve...
Číst dál daně dětská skupina Odraz 6/2016 Názory
Jan Jakob, 18.6.2016
Škola má novou ředitelku Konkurzního řízení se účastnili čtyři uchazeči, resp. uchazečky. Konkurzní komise pečlivě posoudila všechny čtyři vypracované koncepce rozvoje školy a se všemi kandidáty na ředitele vedla rozhovor. Následně doporučila radě města pořadí uchazečů. Rada města doporučené pořadí respektovala a do pozice ředitelky základní školy od 1. srpna (konkurz byl vyhlášen s...
Číst dál Odraz 6/2016 ředitelka škola úvodník zahrádkáři Názory
Tomáš Slavík, 18.6.2016
Téměř rok po nástupu na pozici městského architekta. Ideální příležitost bilancovat. Koncepce rozvoje města je jasná: Realizací dílčích záměrů sledovat dlouhodobý cílový stav. Neutonout v papírových a složitých koncepcích, ale převádět je rychle do života. Pomyslnou vycházku po městě zahajuji na Palachově třídě. Bulváry se středovým zeleným pásem jsou v našich městech dosti...
Číst dál architektura městský architekt Odraz 6/2016 rozvoj Názory
Jiří Plachý, 18.6.2016
Poprvé se jméno Ing. Karla Schwarze dostalo do protokolů komunistické tajné policie ve druhé polovině března 1949, v souvislosti s tehdy „realizovanou“ (tedy pozatýkanou) ilegální skupinou Česká legie. Ta měla být založena v Roztokách koncem roku 1948 majorem Viktorem Kašlíkem, bývalým stíhačem RAF, který žil v Tichém údolí čp. 125 a krátce nato uprchl na Západ. Členy skupiny byli...
Číst dál historie Odraz 6/2016 protikomunisticý odboj Názory
Jaroslav Huk, 18.6.2016
Už jsou to dva měsíce, kdy jsem byl přesazen. Asi jsem zlobil. Nebo to nějak se mnou roste. Dva ročníky gymnázia jsem taky absolvoval s třídní důtkou, i když v míře zlobení jsem patřil spíš k podprůměru. Zkrátka se to nějak stalo, byl jsem odsunut mezi opoziční galerku a odstrčen od korýtka (korytem se těch 1000 euro měsíčně nazývat asi nedá) - a od té doby se živím všelijak....
Číst dál inkluze Odraz 6/2016 škola Názory
Stanislav Boloňský, 18.6.2016
Dne 20. května se dožil ctihodných 50 let svého věku věčně mladý "tomík", místostarosta našeho města, Tomáš Novotný. O den později oslavil toto výročí v kruhu svých přátel, přičemž darů obdržel tolik, že jimi zaplnil dodávku o nosnosti 3,5 tuny. Některé dary byly nejen vtipné, ale i dosti rozměrné, jako např. figuríny prezidenta republiky a jeho tiskového mluvčího v...
Číst dál jubileum Odraz 6/2016 Tomáš Novotný Názory