Názory

Stanislav Boloňský, 29.7.2016
V květnovém čísle Odrazu jsem v souvislosti s 25. výročím našeho časopisu publikoval rozhovor s Janem Chytilem, bývalým starostou našeho města. Chtěl připomenout tohoto muže, který nejen založil Odraz, ale stál v čele města ve složitém období přechodu od direktivního řízení obce k demokratickému - byl to mimochodem první rozhovor po jeho odchodu z radnice v roce 1994. Článek jsem...
Číst dál Odraz 7-8/2016 starosta Vojtěch Sedláček Názory
Jaroslav Drda, 29.7.2016
Ani o prázdninách neustal proud katastrof a násilností po celém světě. Stačí si projít novinové titulky za první dva červencové týdny. Nemine den, aby někde ve světě po desítkách a po stovkách úplně zbytečně neumírali nevinní lidé včetně dětí. Když si to porovnám s událostmi, které budí vášně u nás v Roztokách, začínám mít pocit, že nás možná tak trochu pálí dobré bydlo. Ne že by...
Číst dál Odraz 7-8/2016 spokojenost svět úvodník Názory
Jaromír Roškot, 29.7.2016
Děkujeme neznámé osobě, která letos na jaře vysekala cestu podél lesa na Solníkách a umožnila tímto průjezd cyklistům, kočárkům a pohodlný průchod pěším. Tato činnost byla zřejmě provedena nezištně a zdarma. Bohužel tato upravená cesta je některými obyvateli Solník užívána beztrestně jako skládka biologického odpadu (tráva, větve). Chtěli bychom připomenout těmto obyvatelům Roztok...
Číst dál cesta Odraz 7-8/2016 soln9kz Názory
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
Počátkem června jsem našel ve schránce, podobně jako většina obyvatel našeho kraje, časopis Středočech, který vydává v nákladu 527 000 ks (!) Středočeský kraj. Tím, že je financován z krajského rozpočtu, si ho vlastně nepřímo platíme z našich daní. Měl by tedy vyváženě odrážet názorovou pestrost politických subjektů i veřejnosti. Při prolistování tohoto plátku však máte dojem, že ho platí ze...
Číst dál časopis Odraz 7-8/2016 středočeský kraj Názory
Marie Šlancarová, 18.6.2016
Rada bych zde reagovala a doplnila informace k článku "Rozhovor s Janem Chytilem, prvním porevolučním starostou zvoleným v demokratických volbách". Mnozí čtenáři by totiž po přečtení textu mohli nabýt dojmu, že jím byl právě on. Je až s podivem, jakou práci si dali on i pisatel s tím, aby snad slovem nezavadili o skutečně prvního svobodného starostu Roztok Vojtěcha Sedláčka....
Číst dál Odraz 6/2016 starosta Voljtěch Sedláček Názory
Roman Jandík, 18.6.2016
Až budete platit městu daně, vzpomeňte si na tento článek. V minulém čísle časopisu Odraz jsem psal o nezdařeném projektu dětské skupiny v areálu Sokola s otazníkem - kolik bude roztocké daňově poplatníky tento rozmar ve finále stát? Stručně připomenu, o co jde: jistě bohulibý původní plán na dětskou skupinu dopadl tak, že město bez stavebního povolení znehodnotilo sokolům dříve...
Číst dál daně dětská skupina Odraz 6/2016 Názory
Jaroslav Huk, 18.6.2016
Už jsou to dva měsíce, kdy jsem byl přesazen. Asi jsem zlobil. Nebo to nějak se mnou roste. Dva ročníky gymnázia jsem taky absolvoval s třídní důtkou, i když v míře zlobení jsem patřil spíš k podprůměru. Zkrátka se to nějak stalo, byl jsem odsunut mezi opoziční galerku a odstrčen od korýtka (korytem se těch 1000 euro měsíčně nazývat asi nedá) - a od té doby se živím všelijak....
Číst dál inkluze Odraz 6/2016 škola Názory
Jan Jakob, 18.6.2016
Škola má novou ředitelku Konkurzního řízení se účastnili čtyři uchazeči, resp. uchazečky. Konkurzní komise pečlivě posoudila všechny čtyři vypracované koncepce rozvoje školy a se všemi kandidáty na ředitele vedla rozhovor. Následně doporučila radě města pořadí uchazečů. Rada města doporučené pořadí respektovala a do pozice ředitelky základní školy od 1. srpna (konkurz byl vyhlášen s...
Číst dál Odraz 6/2016 ředitelka škola úvodník zahrádkáři Názory
Stanislav Boloňský, 18.6.2016
Dne 20. května se dožil ctihodných 50 let svého věku věčně mladý "tomík", místostarosta našeho města, Tomáš Novotný. O den později oslavil toto výročí v kruhu svých přátel, přičemž darů obdržel tolik, že jimi zaplnil dodávku o nosnosti 3,5 tuny. Některé dary byly nejen vtipné, ale i dosti rozměrné, jako např. figuríny prezidenta republiky a jeho tiskového mluvčího v...
Číst dál jubileum Odraz 6/2016 Tomáš Novotný Názory
Marie Šlancarová, 18.6.2016
Kauza s tzv. šmejdy se dotkla i Roztok. Na městský úřad nás přišel navštívit starší pán s informací o chystané akci, která měla proběhnout 11. května v hotelu Academic. Byla to víc než lákavá akce. Navíc adresovaná dopisem jen "vyvoleným" občanům. Bingo! Pozvánka od firmy BNM - MEDICAL totiž opravňovala adresáta k převzetí dárku v hodnotě jednoho tisíce korun. Dalším...
Číst dál Odraz 6/2016 předváděcí akce šmejdi Názory