Nedohledatelní vlastníci

Spolupracujte s městem při dohledávání těžko identifikovatelných vlastníků pozemků.

MÚ Roztoky se obrací na všechny občany města s žádostí o spolupráci při zjišťování nedohledatelných či těžko dohledatelných vlastníků některých pozemků pod veřejnými komunikacemi. S problémem nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků se potýkáme již dlouhou dobu, zatím bohužel bez větších úspěchů. V současné době se identifikací těchto vlastníků zabývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spolu s příslušnými katastrálními úřady. ÚZSVM také spolupracuje s jednotlivými obcemi, které zveřejňují poskytnuté informace na úředních deskách. Celý tento postup je však velmi zdlouhavý a výsledky jsou značně nejisté. V mnoha případech tak nezbude nic jiného než počkat 10 let, tedy dobu, po jejímž uplynutí propadnou tyto pozemky státu.

Vzhledem k tomu, že nevyjasněné majetkové vztahy u pozemků pod veřejnými komunikacemi výrazně ztěžují rekonstrukce či opravy roztockých ulic, rozhodli jsme se, že se obrátíme přímo na občany města Roztoky, především pak na roztocké pamětníky, a požádáme je o pomoc. Konkrétně bychom uvítali jakékoli informace vztahující se k pozemku parc. č. 2996/1 v k. ú. Žalov, který se nachází pod ulicí Za cihelnou a jeho vlastníkem dle katastru nemovitostí jsou pan Josef Rezek a paní Alžběta Rezková, oba bytem čp. 307, Staré Dejvice (oba vlastníci nejsou na uvedené adrese k zastižení a s největší pravděpodobností již zemřeli), a dále k pozemkům parc. č. 1918/4 a 1569/11 v k. ú. Roztoky u Prahy, které se nacházejí pod ulicemi Václavská a Legií a jejich vlastníkem dle katastru nemovitostí je pan Karel Konárovský, bytem Ostrovní 1, Praha - Nové Město (na uvedené adrese však není k zastižení a s největší pravděpodobností již také zemřel). Tyto informace budou rovněž vyvěšeny na úřední desce MÚ Roztoky.

Pokud disponujete jakoukoli informací o výše uvedených vlastnících či jejich možných příbuzných, kontaktujte prosím pracovníka MÚ Roztoky, pana Schilla na tel. 734 447 838 či na e-mailové adrese schill@ roztoky.cz.

Děkujeme vám za spolupráci.

Pavel Schill

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.