Nejen VTP, ale další rozvoj Roztok obecně

Vúnorovém Odrazu mě zarazila v článku pí. Voborníkové „Chtějí roztočtí občané další VTP?“ věta, ve které se ptá: „... zda v Roztokách potřebujeme další betonová monstra, která jsou vedena jako vědeckotechnické parky“. Tato otázka celkem dobře postihuje určitou vlnu emocí, která se dostavuje při stavbě něčeho nového nejen v Roztokách, ale i dalších místech v naší vlasti. Dovoluji si ale upozornit, že tato otázka je, možná nechtěně, položena nesprávně, zavádějícím způsobem. Při projednávání stavby totiž není otázkou, jestli ji město potřebuje (pokud samo není investorem např. při stavbě kanalizace), stejně jako se neptá stavební úřad nebo stavební komise pana Vomáčky, jestli město potřebuje rodinný dům, který si chce postavit. Ptají se, jestli je to podle platných legislativních norem možné. Stejně se musíme ptát, jestli investor splňuje zákonné předpoklady ke svému investičnímu záměru, na svém pozemku. Jako účastník řízení se město ptá, jestli má legitimní důvody, proč se proti takovéto stavbě postavit, pokud občanům vadí. Jedním ze způsobů, jak se předem vyhnout možným sporům a kolizím, je územní plán města. Ten předem určuje zóny, které jsou určeny pro bydlení, služby apod. V tomto ohledu však záměr na výstavbu VTP je v souladu s platným územním plánem, protože lokalita, na které by měl vzniknout, je vedena jako průmyslová zóna. A nejenže je tak vedena, ale dá se říci, že od vzniku Žalova tuto funkci plnila. V areálu jsou dodnes zbytky cihelny, která tu kdysi byla, za ní je bývalý zemník, později rekultivovaná skládka, a dnes se tu nachází skladový areál bývalého Barumu, s ne zrovna krásnými ocelovými konstrukcemi, množstvím betonu a asfaltu. Kdyby někdo začal tento areál využívat znovu jako logistické centrum, měl by na to plné právo a město by mu v tom mohlo těžko bránit.

V tomto ohledu se mi projednávaný záměr jeví jako využití lokality často označované jako brownfield - opuštěné průmyslové stavby. Využití takovýchto lokalit, zejména pro nerušící výrobu a služby (jako v tomto případě) je všude v Evropě podporováno. Nezabírá se nová orná půda a dojde k zušlechtění území, které již bylo průmyslovou činností narušeno.

Je zcela legitimní otázka, jestli VTP občané Roztok chtějí, jestli tento projekt bude pro město přínosem, jakou podobu by stavba měla mít (to by se mohlo usměrnit regulačním plánem, nebo přímo dohodou s investorem). Stanovit, které aspekty převažují, musí teď rozhodnout představitelé města. Podobně tomu bude i při projednávání nového územního plánu, regulačních plánů a dalších investičních záměrů, kterým se naše město v těsné blízkosti metropole nemůže vyhnout. Osobně si myslím, že Trigema jedná s městem celkem vstřícně, a jestli dobře počítám, je to třetí z investorů, podnikajících v Roztokách, jenž nabídnul vybudovat něco jiného než byty, které pro svůj zisk obratem prodá, ale chce také vybudovat něco pro občanskou vybavenost.

Rozhodnutí poslat do Odrazu tento článek posílily poznatky z veřejného projednávání 18. 2. tohoto roku. Při projednávání, pokud má být jeho cílem najít rozumné řešení nějaké situace, je nutné nejen užívat emoce a někdy nepřesné informace, ale také vyslechnout argumenty protistrany. Jako příklad uvádím podle mě absurdní až urážlivé tvrzení, že v Roztokách nejsou vědečtí pracovníci z oboru, ve kterém bude podnikat VTP, a proto městu VTP nic nepřinese! Kolik výborných vědců přišlo do Roztok proto, že zde bylo VÚAB, že nalezli uplatnění v Řeži v oblastech spojených s jaderným výzkumem nebo že pracují na vysokých školách v Suchdole a konečně v různých oblastech v Praze? Tito lidé tvoří významnou část naší obce, pozvedají její úroveň i prestiž a také tu nebyli od narození. Kolik asi z těch, kteří užili tuto demagogickou tezi, pochází ze starousedlíků? Nicméně uznávám, že kdybychom žili v době nevolnictví a do Roztok nebo Žalova se nemohli přistěhovat cizí lidé, byla by na místě, o kterém jednáme, stále cihelna a ráz obce by zůstal nezměněn.

Martin Štifter

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.