Několik zajímavostí ze dvou městských rad

Ukončení spolupráce se správcem bytového fondu

Do dnešního dne nemají nájemníci městských bytů a nebytových prostor vyúčtování za loňský rok. Nejsou vymáhány nedoplatky nájemného, nebyl předložen návrh plánovaných oprav. Toť pouze výčet z neplnění činností, pro které byla společnost Miva městem najatá. Ani červnové jednání mezi zástupci města a vedením Mivy očekávané zlepšení nepřineslo, a tak město přistoupilo k razantnějším krokům. Starostou města byla Mivě zaslána výzva k okamžitému zjednání nápravy. Podle usnesení, které radní přijali, odstoupí město od smlouvy, nedojde-li ze strany Mivy do 10. října k nápravě. O nepříjemné situaci jsme dopisem informovali všechny nájemníky. V případě ukončení spolupráce s Mivou město najme na poloviční úvazek účetní a správce, kteří budou správcovskou činnost zajišťovat. Pevně věřím, že se nám nepříjemnou situaci podaří brzy dát do pořádku.

Nový herní prvek na žalovském hřišti

V červnu došlo k odstranění herní věže z hřiště naproti žalovské škole. Její životnost byla u konce. Další používání by mohlo být pro děti nebezpečné. Z šesti firem, které předložily nabídku na nový herní prvek, byla vybrána firma CoolCity s.r.o. Splnila podmínky nejvyššího standardu - tropického dřeva, nerez oceli a vysoce kvalitního plastu. Nová věž bude vyrobena z bezúdržbového materiálu, záruční dobu firma nabídla 10,5 roku. Prvek, jehož součástí budou balanční mostky, ručkovací dráha, skluzavka, lezecká stěna a šplhací tyč, bude stát necelých 750 000 korun. Věřím, že investice do kvalitního herního prvku byla dobrým rozhodnutím a koncem roku to ocení i roztocké děti.

Město podepsalo memorandum s novou dětskou lékařkou

Snahou města je podpořit stálého pediatra v Roztokách. Radní schválili memorandum o spolupráci s paní doktorkou Kateřinou Malou. Více se o situaci s dětskými lékaři dočtete v samostatném článku.

Změna záměru MŠ Palackého

Jak již napsal ve svém úvodním slovu pan starosta, město i s ohledem na přání majitelů sousedících nemovitostí zredukovalo na polovinu záměr vybudovat v areálu MŠ v Palackého ulici prostory pro další dvě oddělení MŠ. Přibude zde tedy jenom jedna třída.

Výběrové řízení na projektanta studie revitalizace Sokola

Na základě dohody města a Sokola Roztoky vzalo na sebe město úlohu vyhlašovatele soutěží na výběr zhotovitele předprojektové a projektové přípravy revitalizace areálu Sokola Roztoky. Rada města schválila rámcové zadávací podmínky na výběr projektanta, o kompletních parametrech revitalizace se ještě bude jednat.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.