Není lepší povolání...

Jak jsme psali v Odrazu, v loňském roce dosáhli roztočtí hasiči, a to jak profesionální, tak i dobrovolní, významných ocenění. Rozhodli jsme se tedy jejich práci trochu přiblížit. V tomto čísle přinášíme rozhovor s velitelem „dobráků“, jak se jim přezdívá, René Šmídem.

• V Roztokách působí souběžně profesionální i dobrovolní hasiči. Jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Hlavní rozdíl je pochopitelně v tom, že profesionální hasiči jsou za svou práci placeni. Jsou v práci 240 hodin měsíčně a na zásah musí ze základny vyrazit do dvou minut. Pochopitelně jsou také lépe školeni a mají lepší techniku.

U dobrovolných hasičů je to tak, že to děláme pouze ve svém volném čase a z dobré vůle. Nejsme za to placeni a k zásahu musíme vyjet nejpozději do 10 minut. Dobrovolní hasiči jsou nepostradatelnou podporou a výpomocí profesionálních hasičů. Najdou se ale i zásahy, kde zasahujeme sami, a tam máme kompetence a pravomoci stejné jako profesionální hasiči. V Roztokách se nám s profesionálními hasiči ze stanice Roztoky daří výborná spolupráce.

Společné máme to, že spousta lidí si myslí, že když hasiči nejsou u zásahu, leží s nohama nahoře. Z legrace se přece říká: „Hasič leží, plat mu běží a dělnická třída tomu věří stěží. Není lepší zaměstnání nežli hasič z povolání.“ Jen málokdo si ale dovede představit, kolik k té práci patří výcviku, povinností s údržbou vozového parku, fyzické přípravy, testů, školení a tak dále. Hasiči jdou tam, odkud všichni utíkají.

René Šmíd, nar. 1976 v Praze, od narození žije v Roztokách. Od svých 10 let u SDH Roztoky, od 18 let u JSDH Roztoky. Jako profesionál od svých 20 let u HZSP Letiště Praha, od 22 let u HZSP ÚJV Řež, od 25 let do současnosti u Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku Praha.

• Jaká je hlavní činnost vašeho sboru?

Naše největší poslání a náš veškerý výcvik směřuje hlavně k co nejvíce efektivní a profesionální pomoci při nejrůznějších mimořádných událostech. Všichni jsme poznali a dobře víme, že pomoc druhému je to nejdůležitější... Jsme připraveni, vybaveni a vycvičeni na zásahy u požárů, při záplavách, vichřicích, dopravních nehodách, na zásahy ve výškách či hloubkách a samozřejmě jsme nápomocni při různých vážnějších i méně vážných životních situacích.

Jaká je historie roztockého Sboru dobrovolných hasičů?

Sbor dobrovolných hasičů Roztoky byl založen v roce 1881 z popudu správce Dynamitky (stávala na pravém břehu Vltavy, naproti železničním závorám) Hildweina. Stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Roztokách nad Vltavou byly potvrzeny c. k. místodržitelstvím výnosem ze dne 22. května 1881.

Zprvu byla hasičská zbrojnice v hospodářském dvoře zámku. Byla vybavena i jednou čtyřkolovou stříkačkou. Zde se také konala veřejná cvičení. Již v roce svého vzniku se sbor v čele se starostou obce Matějem Vošahlíkem zúčastnil hašení požáru Národního divadla v Praze 12. srpna 1881.

Dnešní budovu požární stanice v Máchově ulici využívají příslušníci Hasičského záchranného sboru (HZS) a členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města Roztok. Budova byla převedena do vlastnictví MV HZS-ČR.

Kolik výjezdů má jednotka sboru dobrovolných hasičů v Roztokách za rok a jaký největší zásah jste absolvovali?

Každý rok je to jiné, ale průměrně je to kolem padesáti výjezdů na nejrůznější druhy událostí, z toho přibližně dvě třetiny jsou zásahy v Roztokách. V minulém roce byl určitě největší zásah při povodních, který trval skoro celý měsíc od 2. do 29. 6. 2013. To byl pro JSDH Roztoky jeden z největších a nejdelších zásahů v historii. V prvním týdnu povodní se u zásahu vystřídalo všech 21 členů JSDH Roztoky, což je pro Jednotku skoro zázrak. Jednotka SDH Roztoky spolupracovala s HZS Středočeského kraje a JSDH Nové Strašecí. Tímto zásahem byly uchráněny značné hodnoty, např. roztocký zámeček, který byl těsně před povodní opraven po škodách po povodni v roce 2002, čistička odpadních vod, chemická továrna VÚAB a několik rodinných domů.

Byla to obrovská zkouška jak pro nás, tak pro naši techniku. Prožívali jsme přímo na místě neskutečné lidské příběhy těch, kteří se během pár desítek minut kvůli velké vodě dostali do velice svízelných životních situací.

Kolik členů má výjezdová Jednotka SDH ROZTOKY?

Roztocká výjezdová jednotka má celkem 21 členů, z toho je sedm profesionálních hasičů: jeden z HZS hlavního města Prahy, dva z HZS Dopravního podniku města Prahy, tři z HZS Středočeského kraje, jeden z HZSP Aero Vodocho-dy. A máme mezi sebou i jednu ženu!

Odpovídá vaše vybavení současným potřebám a jak je finančně zajišťováno?

Naše technické vybavení se za poslední roky výrazně zlepšilo, zejména po povodni v roce 2002. Jednotka SDH Roztoky dostala převodem z HZS Středočeského kraje cisternovou automobilovou stříkačku označení CAS 8 AVIE 31T.V roce 2007 byl Sdružením SDH Roztoky zakoupen terénní automobil Ford Ranger a v roce 2009 město Roztoky uskutečnilo nákup repasované cisternové automobilové stříkačky značky Tatra 815 CAS 32. Je potřeba podotknout, že nákupy veškerého vybavení se uskutečňují s ohledem na případné hrozící nebezpečí v našem městě. Postupnými nákupy se podařilo dosáhnout toho, že jsme vybaveni na velmi dobré úrovni. Stále je ovšem co zlepšovat a i nadále se budeme snažit dokupovat další technické prostředky. Naším zřizovatelem je město Roztoky, přímým nadřízeným je pan starosta Jan Jakob. Z toho vyplývá, že chod Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Roztokách financuje město Roztoky. Troufnu si říci, že vztahy s radnicí byly na velmi dobré úrovni již za předešlého vedení města a nyní se nám daří vzájemné vztahy ještě zlepšovat. Tímto bych chtěl poděkovat všem na roztocké radnici, kterým naše práce není lhostejná. Dále potom čerpáme účelové dotace ze Středočeského kraje.

Jaký je váš osobní názor na současnou požárně bezpečnostní situaci v Roztokách z pohledu velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů?

Myslím, že město Roztoky je určitě bezpečnější, než tomu bylo v minulosti. Vzhledem k tomu, že jsme takříkajíc u většiny „šla-mastyk“ v Roztokách, tak vím, že nejen v našem sboru, ale i na radnici děláme vše pro to, aby nepříjemných okamžiků v našich životech bylo co nejméně, a pokud i přesto nastanou, tak chceme být připraveni, neboť štěstí přeje připraveným.

Dobrovolní hasiči v Roztokách si za poslední roky získali značnou popularitu, čím si myslíte, že to je?

Především je to tím, že se sešla dobrá parta lidiček, kteří nezkazí žádnou srandu a umí táhnout (když je třeba) za jeden provaz. Úspěšnost zásahů je umožněna technikou a vybavením, kterými disponujeme. A také tím, že k jednotce SDH Roztoky patří 7 profesionálních hasičů.

Pracujete jako profesionální hasič, což je velmi populární a společensky oceňovaná práce, ale s financemi to zas není tak růžové. Jak vy vidíte problematiku profesionálního, ale i dobrovolného hasičského sboru?

Hasiči jsou zvláštní druh lidí, nikdy si moc nestěžují, spokojí se i s málem a občas dokážou doslova zázraky. Pravda, není to jednoduchá práce, jak psychicky, tak i fyzicky, ale pokud má tahle dřina zachránit někomu život, tak za to stojí. Svou práci beru jako poslání. Nikdo z nás profesionálů to, myslím, nedělá kvůli penězům. O dobrovolných hasičích ani nemluvě, ti to dělají zadarmo a ve volném čase.

Jaké máte plány s Jednotkou SDH Roztoky na rok 2014?

Plánů na rok 2014 je hodně. Čeká nás vytvoření lezecké skupiny a její zařazení do výjezdu. Chystá se výstavba nové hasičské budovy. A doufáme, že město získá finanční prostředky z fondů EU na vybudování protipovodňových opatření a zábran v Tichém údolí, aby povodeň loňského rozsahu nepostihla tuto lokalitu v takto ničivé síle.

Vltava ukázala svou ničivou sílu při povodních v minulém století sedmkrát (1917, 1940, 1954, 1965, 1977, 1981, 1997), v tomto za třináct let už dvakrát a určitě to nebylo naposledy. Tak proč se na ni nepřichystat?

Jaroslav Drda

Více se o roztockých dobrovolných hasičích můžete dozvědět na jejich stránkách: https://sites.google.com/site/sdhroztoky/

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.