Nerespektování přednosti zprava v Roztokách

Dopravní komise se na svém posledním jednání zabývala podnětem vyznačit hlavní a vedlejší komunikaci na některých křižovatkách se stávající předností zprava. Závěr komise byl však jednoznačně odmítavý. Domnívá se, že přednost by měla být dopravním značením stanovena pouze na dvou hlavních silnicích (Lidická a Přemyslovská) a zbývající síť obslužných komunikací by měla být ponechána v režimu přednosti zprava. Důvodem, proč se na křižovatkách neupravuje hlavní a vedlejší komunikace, je zklidnění dopravy. Jsou tedy v místech, kde je nepřípustná vysoká rychlost automobilů s ohledem na obslužnou funkci komunikací v obytném území. Průjezd takovou křižovatkou má řidiče přimět ke zvýšené opatrnosti a tím vyšší bezpečnosti zejména pro pěší a cyklistickou dopravu.

Bohužel někteří řidiči nerespektují přednost zprava a zvyšují riziko nehody. Jedním z důvodů může být nevědomost, proto bychom rádi připomněli základní pravidla a výjimky.

Zákon č. 361/2000 Sb. stanoví, že nevy-plývá-li přednost v jízdě z dopravního zna

Specifická situace na stykové křižovatce bez určení přednosti v jízdě

čení, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Avšak pravidlo pravé ruky, resp. přednost zprava, neplatí při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo ní a řidič musí dát přednost v jízdě všem na pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Někdy opravdu není na první pohled zřetelné, jaká komunikace je vlastně ta účelová, a proto bychom doporučili, aby se i ti řidiči, kteří jsou přesvědčeni, že se blíží k účelové, a nikoli té veřejné komunikaci, pro jistotu řídili pravidlem pravé ruky.

Pro zajímavost, pokud jde o komunikace, které se nacházejí za plotem, tedy na nějakém soukromém běžně nepřístupném pozemku, platí pravidla i zde. Jediným rozdílem je, že pokud se stane dopravní nehoda a vy budete viníkem, nedostanete za to pokutu ani příslušné body na řidičské konto.

Na závěr uvádíme specifickou situaci stykové křižovatky bez určení přednosti v jízdě, která obecně nemusí být všem zřejmá. V jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou?

Správné řešení samozřejmě je, že první projede modré auto, za ním zelené a nakonec červené. Modré auto totiž nemusí dávat přednost červenému, jelikož zde se uplatňuje jedna z výjimek pravidla pravé ruky.

Pokud totiž řidič, který by jinak měl právo přednosti zprava (červený vůz), odbočuje vlevo, musí dát přednost protijedoucímu vozu (v případě situace na obrázku tedy zelenému automobilu).

Počet nehod z příčiny nedání přednosti zprava v Roztokách nijak nevybočuje v porovnání s obcemi Středočeského kraje, přesto je na místě usilovat o co nejvyšší bezpečnost. Z pohledu čísel se na území Roztok za posledních 11 let stalo více než 360 dopravních nehod (z toho 105 nehod v důsledku srážky s nekolejovým vozidlem), z nichž 16 bylo z příčiny nedání přednosti zprava. Při těchto konkrétních nehodách byli 4 lidé lehce zraněni. Přiložená mapka uvádí, kde se v Roztokách v minulosti na přednosti zprava chybovalo. Nejvíce rizikovou křižovatkou s předností zprava v Roztokách j e průsečné křížení ulic Havlíčkova a Chelčického. Zde se za posledních 11 let z této příčiny stalo 5 nehod, při nichž došlo ke zranění dvou osob. •

Jiří Kašpar

člen dopravní komise

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.