Nesnáším větu „Vzdávám se“

PhDr. Zita Suchánková, narozena 1955 v Hradci Králové. Etnoložka, zaměřená na české betlémářství. V letech 1993-2007 ředitelka Třebechovického muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem, nyní ředitelka Středočeského muzea v Roztokách.

V červnu 2014 byla dokončena rekonstrukce zámečku, poničeného povodní v roce 2002. Při této příležitosti jsme požádali paní ředitelku o rozhovor pro Odraz a ona ochotně souhlasila.

Můžete se čtenářům Odrazu v krátkosti představit a popsat nám, jak jste se ocitla ve funkci ředitelky muzea v Roztokách?

Pocházím z východních Čech, konkrétně z Hradce Králové. Vzhledem k tomu, že můj otec byl, jak se tehdy říkalo, „politicky nespoleh-livý“, měla jsem problémy už s přijetím na střední školu. Nakonec jsem absolvovala gymnázium v Jevíčku, kde se nás sešlo víc s podobnými osudy a do dneška udržujeme dobré vztahy.

Pak jsem absolvovala pomaturitní studium na střední knihovnické škole a obor muzejnictví na Střední průmyslové škole grafické v Praze. V roce 2003 jsem ukončila magisterské studium etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2004 jsem získala doktorát. Začala jsem pracovat na ONV v Rychnově, pak střídavě na MNV v Týništi nad Orlicí a v kulturním domě tamtéž. Ten ovšem v roce 1990 spadl do privatizace. Pak jsem pracovala na MÚ v Třebechovicích pod Orebem, kde jsem posléze vyhrála v roce 1993 konkurz na ředitelku tamního muzea. Tím jsem se dostala k muzejnictví. Mým cílem bylo muzeum rekonstruovat z fondů EU a zmodernizovat, a do značné míry se mi to podařilo, ovšem po nastartování projektu jsem odešla. Bohužel, jak už to v Čechách bývá, když o něco hodně usilujete, najednou nějak vyčníváte, stanete se snadným terčem. Navíc se otázka rekonstrukce muzea stala předmětem politického boje, takže jsem raději odešla a hledala podobné místo. Druhý konkurz, kterého jsem se zúčastnila, byl na místo ředitelky muzea v Roztokách a mně se podařilo uspět.

Možná ne všichni čtenáři Odrazu již Středočeské muzeum navštívili. Můžete jim ho krátce přiblížit?

Středočeské muzeum v Roztokách je příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem. Kromě výstavní činnosti máme bohaté činnosti odborné, v oblasti etnografické, archeologické, historické, zoologické a botanické. Pravidelně vydáváme sborníky, v rámci muzea působí také konzervační oddělení. Muzeum slouží i jako metodické centrum.

Hlavním problémem většiny příspěvkových organizací je jejich financování. Jak jste na tom vy?

Nastoupila jsem v roce 2007, kdy začala ekonomická krize, což se pochopitelně na rozpočtu kraje, a tím i našeho muzea, muselo projevit. Za celou dobu mého působení rozpočet neustále klesal až do letošního roku. Rekonstrukce muzea přináší i změny v rozpočtu. Například z původních 70 zaměstnanců zbylo pouhých 44. Naštěstí jsme tuto situaci nemuseli řešit nějakým drastickým propouštěním, šlo spíše o přirozený úbytek zaměstnanců, za něž jsme již nepřijímali náhradu. Objemu činnosti muzea to sice neprospělo, ale nějak jsme se s tím vypořádali.

V současnosti se situace zlepšuje díky čerstvě dokončenému projektu, jehož součástí je posílení stavu průvodců a pracovníků informačního centra, takže po dobu udržitelnosti projektu, která je 5 let, jsme pro tuto oblast personálně zabezpečeni, ale chybí nám finanční prostředky na odborné pracovníky.

Tím jsme se dostali k projektu obnovy zámečku. Popište nám prosím jeho historii.

Projekt byl připraven od roku 2006, ale v první etapě podpory z Evropských fondů nebyl vybrán k realizaci. Nezbylo nám než výsledek akceptovat a spokojit se s tím, že zámek funguje aspoň částečně, a čekat na jinou příležitost.

K tomu jsme s podporou zřizovatele začali připravovat projekt rekonstrukce zámecké stodoly s cílem vytvořit v ní archeologickou expozici Stopami věků. Velkým úsilím se podařilo projekt připravit k podání do regionálního operačního programu na roky 2010-2011. Jenže hned 3. ledna 2011 tehdejší hejtman Rath projekt odmítl. Později nečekaně vyslovil názor, že bude lepší opravit zámek než vytvářet archeologickou expozici. Tak jsme narychlo oprášili projekt z roku 2006, i s vědomím, že by bylo třeba jej přepracovat důkladněji, jenže na to už nebyl čas.

Ihned se soutěžil dodavatel stavební části a na podzim 2012 byla stavební část rekonstrukce hotova. Problém nastal, když bylo třeba soutěžit dodavatele interiérových úprav, vnitřního vybavení a expozic. Po odchodu bývalého hejtmana došlo na krajském úřadě k mnoha změnám a téměř rok nebylo s kým jednat. Nakonec byly poslední smlouvy k realizaci expozic podepsány až v březnu 2014 a klobouk dolů před dodavatelskými firmami, že termín 19. 6. stihly. Mimořádný výkon podaly autorky nové stálé expozice Ivana Kubečková, Marcela Šášinková, Hana Hermanová a jako externistka bývalá ředitelka Eva Balaštíková, která tak stála u celého projektu od jeho vzniku až po konečnou realizaci.

V rámci rekonstrukce byly mimořádně zajímavé nové poznatky, které vzešly ze stavebně historického průzkumu a o nichž dosud nikdo neměl ani tušení. Chystáme vydání katalogu, kde budou tyto překvapivé objevy popsány podrobněji.

Nově bude také zpřístupněna zámecká půda, která bude sloužit pro výstavy i pro komorní koncerty, dílny a podobně.

A abychom šli s dobou, je k dispozici v zámku zdařilá 3D animace stavebního vývoje zámku, kterou si návštěvníci mohou prostřednictvím QR kódu stáhnout do svých chytrých mobilů. Zkrácenou verzi lze nalézt i na stránkách muzea www.muzeum-roztoky.cz.

Jedna velká etapa obnovy zámečku skončila, co je před vámi?

Před povodní v loňském roce se sice zámeček podařilo díky nezměrnému nasazení hasičů z Roztok a Nového Strašecí uchránit před zaplavením (nikdy jim nebudeme moci být dostatečně vděčni, kdyby byl zámek znovu vyplaven, přišla by rekonstrukce za 80 milionů vniveč a už nikdy by nám nikdo nic nedal), znovu ale utrpěl nechráněný Braunerův mlýn. Peníze od pojišťovny by sice stačily na uvedení areálu do původního stavu, ale to nám nestačí. Reálně hrozí, že se povodně budou opakovat, a co potom? Rozhodli jsme se tedy pozměnit využití objektu. Přistavíme samostatné schodiště do prvního patra a v přízemí ponecháme rychle přemístitelné agendy. Pokud bude přízemí zaplaveno, bude po základním vysušení objektu horní patro fungovat dál.

Pro tento účel nám rada kraje přidělila 1,5 milionu korun, soutěží se dodavatel, při troše štěstí se na podzim tohoto roku začne.

A neopouštíme ani projekt rekonstrukce stodoly s archeologickou expozicí, o kterém už jsme hovořili. Snažíme se získat prostředky z IROP i jiných zdrojů. Nevzdáme to, větu „Vzdávám to!“ nesnáším a používám ji velmi nerada.

Co vás v muzeu momentálně nejvíc trápí?

Je potřeba nějak vyřešit ochranu před opakovaně rozvodněnou Vltavou. Doufáme, že se podaří realizovat protipovodňová opatření, jako je zpevnění a prodloužení hráze, zamezení průsaku vody náspem, vylití Vltavy proti proudu Únětického potoka. Také bych uvítala možnost mít plný stav odborných pracovníků, abychom mohli svěřené úkoly plnit bez neustálých potíží.

Hodně nám komplikuje život nový občanský zákoník, který zrušil zákon o dani dědické a darovací. Současné znění nového zákona o dani z příjmu nám takřka znemožňuje přijímat darem nebo dědit sbírkové předměty. Kdybychom se měli chovat přesně podle jeho litery, pak každý nabízený předmět musíme nechat odhadnout, nakoupit a zdanit. A samozřejmě je kolem toho neuvěřitelná spousta administrativy. To se tedy našim zákonodárcům hodně nepovedlo, snad to brzy napraví.

A abychom končili pozitivně: Co vás těší?

Samozřejmě především dokončená rekonstrukce. Skvěle se povedly nové unikátní expozice Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce a Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt.

Těší nás zájem návštěvníků, kteří do muzea po otevření proudí.

A v neposlední řadě si nemohu dostatečně vynachválit výbornou spolupráci s městem Roztoky.

To nahoře na kopci vyřídím velmi rád a děkuji za příjemný rozhovor.

S ředitelkou PhDr. Zitou Suchánkovou rozmlouval
Jaroslav Drda.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.