Nezbývá než hledat špínu

V minulém Odrazu v článku paní Olgy Vavřínové jsem byl několikrát jmenován s uváděním nepravdivých nebo zavádějících údajů týkající se mé osoby a mé rodiny. Nejsem zastáncem “ping pongu”, na stránkách Odrazu a tak jen několik faktických poznámek a vysvětlení.

Podání tzv. majetkového přiznání je opravdu zákonem uloženo všem veřejným činitelům. Nemohu však souhlasit s metodou ověření pravdivosti údajů v něm uvedených, kterou popisuje ve svém článku paní Olga Vavřínová, zastupitelka za D.O.S.T. Za správnou variantu, prověření pravdivosti, totiž uvádí nahlédnutí do Listu vlastnictví (LV) vedeného Katastrálním úřadem. Je však nutné si uvědomit, že údaje o výši závazků jsou platné k datu vložení na List vlastnictví, nikoli ve výši aktuální. Údajný rozpor, který jí tak při pohledu na tato čísla při osobní kontrole u tajemníka úřadu vznikl, ve skutečnosti není. Nemohu souhlasit ani s tvrzením, že nařízení exekuce je nesplněným závazkem. Exekuce jako taková není považována za nesplněný závazek a je tedy logické, že není uvedena v majetkovém přiznání mém ani pana starosty.

Za nesprávné musím označit také přepočítání minulých a nových závazků, bez ohledu na existenci institutu konsolidace půjček. Ve snaze tedy nalézt cokoli „nekalého“, tak paní Vavřínová využila i navýšení závazku mezi rokem 2010 a 2011, aniž by si správně uvědomila fakt, že částky jsou aktuální k datu vložení do Listu vlastnictví, nikoliv k datu jeho vystavení.

V článku uvedená částka se tedy nezakládá na pravdě a je pouhým součtem číslic, které společně nejsou jakkoliv propojené a nezohledňují výše popsané, natož jejich skutečnou výši a vztahy.

Za nutné a důležité považuji uvést, že všechny události označené paní Vavřínovou jsou pro mne velmi osobní a především vznikly dávno před mým působením na radnici. Pro jednoduché vysvětlení, jak i může vzniknout takový dluh.

V minulosti jsem měl pronajaté prostory, které jsem po čase vyklidil, a nájem dohodou a rukou-dáním vypověděl. K mému překvapení jsem byl po třech letech předvolán k soudu, který projednával neplacení nájemného z již vypovězených prostor. Byť bylo zřejmé, že prostory jsem již dávno opustil a vůbec je nevyužívám, soud dal za pravdu pronajímateli, v tento moment spíše podvodníkovi, tedy té osobě, se kterou jsem o vypovězení nájmu jednal a se kterou jsem se na všem dohodl. Výsledkem je tedy závazek ve výši zpětně napočítaného nájemného včetně všech pokut a příslušenství. Ocitl jsem se tak v nelehké životní situaci, kdy ve snaze zachránit si střechu nad hlavou, jsem se zaměřil na úhradu soudem vyměřené částky, čímž bohužel nezbylo na některé jiné poplatky. Nikdy jsem nic nezaml-čoval a ke svým závazkům se stavím čelem. Myslím si, že paní zastupitelka a bývalá starostka Olga Vavřínová určitě není ten správný člověk, který by mi, i když bezplatně jako auditor, mohl vystavovat závěrečný účet.

René Šefr

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.