SIovo starosty

Vážení spoluobčané, v dnešním sloupku si dovolím zdůraznit dvě důležitá témata.

Konkurz na ředitele ZŠ

Pro budoucnost naší základní školy je velmi důležité, jak proběhne blížící se konkurz na nového ředitele či ředitelku. Dovolím si tady osvětlit, jaká má takový konkurz pravidla.

Průběh konkurzu stanovuje vyhláška ministerstva školství. Ta stanovuje i složení konkurzní komise, ve které musejí být dva zástupci zřizovatele (města) a po jednom zástupci krajského úřadu, české školní inspekce, pedagogického sboru, školské rady a v neposlední řadě jeden odborník z praxe. Konkrétní osoby, které navrhnou jednotlivé instituce, schvaluje rada města, která tak učiní na svém březnovém jednání.

Následuje samotný konkurz. Ten může mít podle vyhlášky pouze dvě části. První z nich je písemný test ze školské legislativy. Ten jsme v minulých dvou konkurzech nepoužili. Druhou částí je ústní pohovor. Ten je samozřejmě zcela klíčový. Každý z uchazečů musí vypracovat koncepční plán rozvoje školy. To je materiál, který je pro konkurzní komisi také velmi důležitý. Po prostudování těchto materiálů a ústních pohovorech stanoví konkurzní komise pořadí uchazečů, které předá jako své doporučení radě města.

Rada města je orgán, který následně rozhoduje o jmenování nového ředitele či ředitelky. Rada může a nemusí doporučené pořadí konkurzní komise respektovat. Při minulých dvou konkurzech rada města doporučení konkurzní komise plně respektovala, v roztocké minulosti tomu tak ovšem vždy nebylo. Zajímavostí je, že rada má procesně větší volnost než konkurzní komise. Může před svým rozhodnutím třeba požadovat psychologický test uchazečů. Ten jsme při předminulém konkurzu uplatnili, ale reakce tehdejší paní ředitelky byla veskrze negativní. Po této zkušenosti jsme od psychologického testu při minulém konkurzu upustili. Ukázalo se, že to byla chyba. I proto budu prosazovat, aby před rozhodnutím rady města o jmenování nového ředitele nebo ředitelky nejúspěšnější kandidáti na tento post psychologický test absolvovali. Jsem rád, že předsedkyní školské rady je psycholožka, která nám s tímto přislíbila pomoc.

Jsem rovněž rád, že jsem se setkal se zástupci odborové organizace zaměstnanců základní školy. Tato schůzka byla pozitivní a velmi konstruktivní, za což zástupcům odborů děkuji. Dohodli jsme se, že navrhnu, aby se jeden zástupce odborové organizace účastnil konkurzu jako odborník z praxe, ovšem bez hlasovacího práva (jinak to výše zmíněná vyhláška neumožňuje). Bavili jsme se také nejen o současné situaci v naší škole, ale i o její budoucnosti. Jsem velmi rád, že jsme si téměř ve všem rozuměli. Jsem přesvědčený, že naše další vzájemná komunikace povede k rozumnému rozvoji školy.


Rozpočtové určení daní

Při schvalování změn v rozpočtovém určení daní, které měly znamenat úpravu v daňových příjmech krajů, byla schválena narychlo ušitá senátní novela, která se týká příjmů obcí od roku 2017. Pro obce bude navýšen podíl na DPH a zároveň bude zcela zrušena 30 procentní část výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, která je rozdělována dle bydliště podnikatele. Celkově tato úprava sice pro všechny obce v ČR přinese navýšení daňových příjmů přibližně o 1 mld. Kč, ale mezi obcemi jsou i výjimky a tyto obce si novým opatřením pohorší. Do druhé kategorie spadají Roztoky. Podle propočtů ministerstva financí, které mimochodem se senátní novelou souhlasilo, by si Roztoky měly ročně pohoršit o 51 tisíc Kč. Podle mých propočtů by se ovšem mohlo jednat o propad až o 750 tisíc Kč. To už je částka pro Roztoky významná. Čím je to způsobeno? Stát trestá obce, jejichž živnostníci jsou úspěšní, a navíc poctivě odvádějí daně. Všechny ostatní obce včetně velkých měst na novém opatření naopak vydělají. Určitě to je nespravedlivé. Každopádně bych na závěr chtěl poděkovat všem roztockým živnostníkům za jejich úžasné a prokazatelné výsledky. Moc Vám děkuji a Vaší každodenní práce si velmi vážím. Na rozdíl od představitelů naší vlády jsem na Vás hrdý!

S přáním brzkého příchodu jara


Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Kocourkov u Prahy | Lukáš Křístek
Slovo starosty | Jan Jakob

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

New search engine.

New search engine. - 1000 000$

To put it bluntly Forex trading can be either one the best ways to make or lose Hard earned cash. Lastly, do share this article if you find it useful. I also been trading, the Forex for roughly a manufacturing year.
New search engine. - 1000 000
The how to invest puzzle for 2011 will require some basic investment strategy as well as a sense for worth it landscape. Then, you'll will have to know in order to invest to best put this means by which to work. Have a look at keep it simple that means you can invest with ease and confidence in 2011 and recent years that go along.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.