Naše škola si zaslouží koncepční řešení namísto provizoria

Je tomu už téměř rok, kdy jsem si vzala na starost řešit provozní záležitosti naší školy, úzce spolupracovat s vedením školy, školskou komisí a radou, komunikovat a předávat informace ze strany zřizovatele, i opačným směrem. (Výstavba dalších budov spojená s navýšením kapacity prostor pro výuku zůstala v gesci pana starosty).

 

Roztocká i žalovská budova čítá bezmála 900 žáků a 130 zaměstnanců. Žáků, stejně jako personálu, každoročně přibývá. Budovy praskají ve švech, a tak stále zajišťujeme pro učitele, žáky i další personál nové prostory.

Zhruba před sedmi lety jsme přistavěli dvě třídy „dřevěnky“ ke stávající budově roztocké školy. Dva roky poté jsme dokončili přístavbu roztocké budovy s deseti třídami. Záhy se ukázalo, že to nestačí. Pustili jsme se tedy do realizace další budovy, která se brzy začne stavět vedle plánovaného VTP Žalov a ve školním roce 2020/2021 by měla rozšířit stávající kapacitu o dalších deset tříd.

Nyní musíme zajistit nové prostory pro následující dva roky. Pro výuku v tomto roce využijeme upravené prostory školní družiny. V příštím roce bude chybět dalších pět tříd. Kde je vezmeme? Máme dvě řešení: do části školní zahrady (vedle trafostanice u jídelny) postavíme dvoupatrovou budovu se čtyřmi třídami. Předpokládaná cena je 15 mil. korun. Druhou možností je nákup modulové budovy se čtyřmi třídami (přibližně za 6 mil. korun), kterou můžeme po překlenutí dané doby prodat.

Proč o tom píšu? Copak nemáme vystaráno?

Nemáme. Už teď totiž víme, že nová škola vedle žalovských VTP zanedlouho po svém otevření opět nebude stačit.

Koncepce je jediným správným řešením

Zadali jsme demografickou studii zaměřenou na vývoj dětí a potřebnou kapacitu mateřských a základních škol. Na základě této studie začneme pracovat na koncepci, do které bude aktivně přizvána a zapojena odborná i širší veřejnost. Na koncepci, která bude promyšlená, která bude zohledňovat potřeby školy s ohledem na demografický vývoj obyvatel našeho města i novou výstavbu.

Škola je tlukoucím srdcem našeho města. Vyrůstají v ní a vzdělávají se ty nejcennější osoby našeho života - naše děti. Cestou poznávání je provázejí pedagogičtí i další pracovníci. Naše děti jsou naše budoucnost.

Přeji si, abychom pro roztocké a žalov-ské žáky, pedagogy i další pracovníky školy vytvořili důstojné podmínky, které jim poskytnou dostatek prostoru a zázemí pro kvalitní vzdělávání. Plně vybavené odborné učebny nebo kabinety, kde bude mít každý učitel své pracovní místo, musejí být samozřejmostí.

Děkuji zastupitelům Petře Kazdové, Oldřichovi Mirtesovi, Martinu Holému, Jitce Tiché, Martinu Matasovi, Jitce Šrejberové, Romanu Jandíkovi, Jardovi Hukovi, Michalu Hadrabovi, Janě Chržové a místosta-rostovi Tomáši Novotnému, kteří zvedli ruku pro pozastavení výstavby trvalé budovy na školní zahradě a dali mi zelenou k tomu, abych na další jednání zastupitelstva připravila bližší podklady k možnému odkupu prozatímní modulové školy. V modulové škole jsem se byla podívat -mají ji ve Velké Chuchli. Děti, učitelé i rodiče jsou tam velmi spokojeni.

Věřím, že se nám podaří zrealizovat dočasnou variantu modulové školy (namísto trvalé stavby) a zachováme tak zahradu, na které budou žáci trávit přestávky i jiný čas. Slyším volání učitelů, veřejnosti i řady zastupitelů po tom, abychom rozšiřování tříd v roztocké budově školy zastavili a namísto toho naplánovali výstavbu další prostorné školy. Na otázku, kde a jak velkou školu bychom měli stavět, nám odpoví plánovaná koncepce. Těším se na spolupráci s vámi všemi - vedením školy, odbornou veřejností, rodiči a dalšími občany našeho města, které rozvoj naší školy zajímá.

Za necelý rok, kdy se škole intenzivně věnuji, musím z celého srdce poděkovat paní ředitelce Olze Janouškové, zástupkyním Marii Kubánkové a Petře Červinkové, předsedkyni školské rady Lucii Čelikov-ské, předsedkyni školské komise Dáše Caislové, učitelům a členům školské komise a rady za jejich otevřenou komunikaci, spolupráci, díky níž se nám daří věci posouvat správným směrem. Děkuji za jejich neuvěřitelné pracovní nasazení a ochotu pracovat po večerech, na úkor osobního života.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.