Nová dlažba před vchodem na hřbitov

Práce byla původně naplánovaná na jaro či léto, ale to probíhala péčí arcibiskupství oprava střechy kostela sv. Klimenta a souběh prací by nebyl šťastný.

Kralupská firma Montako stavební vydláždila prostranství před vchodem podle návrhu a pod laskavým dohledem roztockých architektů Václava a Marie Maškových. Významné slovo měli i při této drobné úpravě památkáři, kteří přísně dozírají doslova na vše, co se na Levém Hradci pohne. Mini staveniště prozkoumala též Dr. Tomková z Archeologického ústavu. Nálezy ve dvaceticentimetrové hloubce byly jen drobné, i tak bylo ale třeba dostát zákonné povinnosti a umožnit archeologický průzkum.

Děkuji za administrování úprav zaměstnanci naší radnice panu I. Gollovi, děkuji návštěvníkům levohradeckého kostela a hřbitova za trpělivost. Díky i těm, kdo uměli věcně upozornit třeba na to, že se pokazil zámek vrat na nový hřbitov. (Pan Sládek ho obratem opravil...) Mrzí mne zbytečná netrpělivost několika spoluobčanů - výkop v lokalitě národní kulturní památky se vážně nedal urychleně zasypat a kromě toho, náš hřbitov má vchody dva, že.

Na jaře či v létě budeme v úpravách pokračovat, na řadě je barokní branka na hřbitov, kterou vylepšíme (necháme omítnout) též podle doporučení Národního památkového ústavu.

Věřím, že Levý Hradec se dočká ještě významnějších úprav. V roce 2016 by měla proběhnout první etapa kultivace prostoru vedle nového hřbitova, za kaštany a stávajícím betonovým pódiem. Po dlouhých letech snažení se podařilo dohodnout s majitelem pozemku na tom, že jeho parcela se oplotí a podél zdi nového hřbitova se otevře průchod k vyhlídce na Vltavu. Listopadové městské radě představí svou studii tohoto prostoru Eva a Ondřej Smolíkovi - nu a pak jen najít v městské kase peníze na úpravy, které zahrnou oddělení privátního pozemku, zbourání několika metrů zdí, likvidaci náletů a citlivou opravu starého betonového pódia tak, aby i nadále mohlo být užíváno pro spolkové akce. Vhodné by bylo i osazení lavičkami, perspektivně pak třeba zřízení místa pro odpočinek či rozptylové loučky.

Během zimy vyměníme také ty cedulky na malých stojkách naučné stezky, které vandalové zničili těžko pochopitelným způsobem.

O všech úpravách na Levém Hradci přinese Odraz informace.

Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.